»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

  • Bạn đã hoàn thành cuộc thi.
  • Kết quả
  • Bạn đã trả lời đúng:
  • Thời gian làm bài:
  • Thời gian bài thi:
  • Đáp án chi tiết

Họ và tên *

Ngày tháng năm sinh *

Giới tính *

Số CMND/ Thẻ căn cước *

Ngày cấp *

Nơi cấp *

Số điện thoại

Email