»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 27/05: 205,64 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 27/05 mua: 48.32 nghìn đồng/chỉ, bán: 48.72 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 27/05: VN-Index: 857.48 -11.65 HNX-Index: 108.89 -2.60 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 31/3/2018 07:00

Đảng bộ VietinBank: Lãnh đạo thắng lợi toàn diện các mặt hoạt động

Năm 2017, trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng còn nhiều thách thức, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Yếu tố then chốt

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Trong năm 2017, tập thể Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy VietinBank đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) thực hiện hoạt động kinh doanh đạt kết quả khả quan, phát triển an toàn, giữ vững vai trò là NHTM Nhà nước lớn, trụ cột của Ngành Ngân hàng.

Theo đó, Đảng bộ đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở đó, quy mô hoạt động của VietinBank đã tăng trưởng mạnh ngay từ đầu năm, đặc biệt các chỉ tiêu kinh doanh chính đều đạt và vượt kế hoạch, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đồng thời, VietinBank tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngân hàng trên 4 lĩnh vực: Kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy nhằm nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế; hiện đại hóa ngân hàng thông qua chuyển đổi thành công CoreBanking; xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy trình nội bộ nhằm công khai, minh bạch các mặt hoạt động; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Kết quả năm 2017 thể hiện qua việc Đảng ủy VietinBank triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cam kết, có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần của Nghị quyết, Chỉ thị và nghiêm túc kiểm điểm các nội dung sau 1 năm thực hiện gắn với việc kiểm điểm đảng viên năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm: Xuyên suốt thành công của VietinBank là sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Khối, Ban Cán sự NHNN. Đồng thời, thành công này cũng phản ánh bước chuyển trong nhận thức, tư duy của BTV, BCH Đảng bộ, cấp ủy các cấp và toàn bộ đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ VietinBank. “Yếu tố then chốt này đã trở thành nền tảng để các mặt công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố và tạo nên những kết quả tích cực” - đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trên, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VietinBank, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự điều hành của NHNN đem lại kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Các tập thể VietinBank được khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối DNTW

Nhiệm vụ lớn

Năm 2018 dự báo sẽ có nhiều tác động tích cực, mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp và Ngành Ngân hàng Việt Nam. Đồng thời, cũng là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của VietinBank bởi đây là năm Kỷ niệm 30 năm VietinBank xây dựng và phát triển và là năm VietinBank, khởi phát Kế hoạch Trung hạn 2018 - 2020.

Trước bối cảnh đó, Đảng ủy VietinBank quyết tâm thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau: Kịp thời quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối và sự điều hành của NHNN; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Trung hạn giai đoạn 2018 - 2020; tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Đảng ủy, Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Lãnh đạo VietinBank đề ra trong năm 2018.

Cùng với đó, Đảng bộ VietinBank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ để nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết 12 Hội nghị Trung ương 5, Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 và Quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, phát huy vai trò của doanh nghiệp với cộng đồng…

Đồng thời, Đảng ủy VietinBank tập trung đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu hơn nữa; gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Nội quy lao động, Văn hóa VietinBank; thi đua, lập thành tích Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập VietinBank.

“Trong năm 2018, Đảng bộ VietinBank cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại hạn chế cũng như phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ. Cùng với đó là thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, phát triển Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện chặt chẽ quy trình xét tiêu chuẩn và kết nạp đảng viên mới” - đồng chí Phạm Viết Thanh chỉ đạo

Bùi Hà