»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 23/09: 226.38 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 23/09 mua: 55.40 nghìn đồng/chỉ, bán: 55.87 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 23/09: VN-Index: 912.50 +6.31 HNX-Index: 132.64 +0.45 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 15/01/2020 09:00

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam vinh dự được tặng Bằng khen đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019

Sáng ngày 15/1/2020 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại Hội nghị, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCT Việt Nam) vinh dự là 1 trong 6 đảng bộ nhận Bằng khen Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019 do Đảng ủy Khối DNTW trao tặng.

>> Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 >> Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành và công bố các quyết định quan trọng

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TW; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW. Về phía Đảng bộ NHCT Việt Nam có đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam cùng đồng chí Trần Minh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy Khối DNTW và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại trong Khối thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; so với năm 2018, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%; đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Các tập đoàn, đơn vị tiếp tục đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; bảo đảm việc làm ổn định, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tập đoàn, đơn vị trong Khối. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đối với các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gắn kết quả triển khai với công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua và khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ các trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2019 và bàn về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy ở cơ sở để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ khẳng định: Năm 2019, NHCT Việt Nam tập trung thúc đẩy phát triển kinh doanh, đồng thời thực hiện tái cấu trúc toàn diện hoạt động nhằm mục tiêu phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững. Kết quả năm 2019 hệ thống NHCT Việt Nam đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu đề ra, đặc biệt tốc độ tăng trưởng về hiệu quả kinh doanh gấp 05 lần tốc độ tăng trưởng quy mô kinh doanh bình quân. NHCT Việt Nam đáp ứng kịp thời, hiệu quả các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, NHCT Việt Nam đang triển khai các giải pháp phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh năm 2020, tạo nền tảng để phát triển bứt phá, thực hiện thành công chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030 của NHCT Việt Nam.

Cũng trong năm 2019, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy NHCT Việt Nam đã triển khai thực hiện có kết quả, đúng tinh thần, đúng nguyên tắc, đúng tiến độ Quy định số 69 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức TW và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Việc triển khai Quy định số 69 và Hướng dẫn số 17 đã tác động mạnh mẽ và thay đổi tích cực đối với công tác quản trị DN, bước đầu đem lại những kết quả tích cực trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng đảng của Đảng bộ NHCT Việt Nam.

 Qua thực tiễn triển khai thực hiện Quy định số 69 và Hướng dẫn số 17, tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ báo cáo thêm một số nội dung để tham gia đóng góp, bổ sung kết quả công tác chung của Đảng ủy Khối:

1/ Việc triển khai Quy định số 69 và Hướng dẫn số 17 đã tác động mạnh mẽ và thay đổi tích cực đối với công tác Quản trị doanh nghiệp:

Quy định số 69 đã thống nhất toàn diện, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ trọng yếu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức đảng đối với mọi mặt hoạt động trọng yếu của doanh nghiệp. Triển khai Quy định 69 đã tạo ra cơ chế động lực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; rút ngắn thời gian ra quyết định. Việc quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ đối với từng mặt công tác giúp Đảng ủy lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các mặt hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; bảo đảm cho Đảng ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của NHCT Việt Nam.

Thực hiện Quy định số 69 giúp tăng cường tính pháp lý và chuẩn hóa hoạt động của Đảng ủy. Mối quan hệ giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành được xác định, tách bạch rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm giữa công tác lãnh đạo, quản trị và điều hành. Bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ xuyên suốt và bền vững. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác quản trị được tăng cường với quy định nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy, người đứng đầu doanh nghiệp và sắp xếp bộ máy cơ cấu quản trị, lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp là thành viên cấp ủy.

Việc sắp xếp, bố trí nhân sự thủ trưởng cơ quan hợp nhất gắn với công tác chuyên môn sâu, xác định thẩm quyền, trách nhiệm, tăng cường cá nhân hóa trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hợp nhất. Đảm bảo giao quyền gắn với ràng buộc trách nhiệm theo nguyên tắc: một cơ quan, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu. Ngoài ra, việc bố trí nhân sự được thực hiện đồng thời với công tác rà soát, kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHCT Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020; là sự chuẩn bị trước một bước về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ NHCT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi hoàn thành các quy trình kiện toàn nhân sự và quyết định hợp nhất, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH đồng thời là thủ trưởng các cơ quan hợp nhất, là cán bộ quản lý cấp cao của NHCT Việt Nam (thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành kiêm giám đốc các khối nghiệp vụ); nắm giữ các vị trí chủ chốt, trọng yếu; tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác; có trình độ chuyên môn, quản trị, điều hành; là nhân tố thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, tạo ra các giá trị mới của hệ thống.

Việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và cơ quan chuyên môn tạo cơ sở sắp xếp đồng bộ tổ chức bộ máy của Đảng và chính quyền. Thông qua tiến hành sắp xếp, rà soát lại chức năng nhiệm vụ, bộ máy tham mưu được tinh gọn, rút giảm đầu mối, tầng nấc trung gian, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Các quy trình nghiệp vụ được giảm tải, chuyên môn hóa; đồng bộ công tác tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền, tránh chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác Đảng và công tác chuyên môn trở thành “hai trong một”, các công tác tuyên truyền giáo dục; công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng... được bố trí hợp lý cho cán bộ đảm nhiệm, tạo sự liên thông, tăng năng suất lao động, thúc đẩy việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực; tối ưu hóa việc sử dụng thời gian, lao động, chi phí, công nghệ cho hoạt động lãnh đạo, quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy NHCT Việt Nam xác định việc hợp nhất phải quán triệt nguyên tắc: Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Việc bố trí cán bộ sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện công tác đảng và công tác chuyên môn. Lựa chọn thêm nhiều cán bộ chuyên môn bổ sung làm công tác Đảng; đồng thời cán bộ chuyên trách công tác Đảng trước đây có cơ hội nắm bắt rất sâu công tác chuyên môn; qua đó gia tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy, đặc biệt bộ phận làm công tác tổ chức nhân sự và kiểm tra, giám sát.

2/ Triển khai hợp nhất nói trên bước đầu đem lại những kết quả tích cực trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ NHCT Việt Nam:

Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu tại NHCT Việt Nam đã đảm bảo cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các cơ quan chuyên môn. Cơ bản đạt mục tiêu đề ra về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu; tạo động lực phát triển và hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Cụ thể:

- Công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, trên cơ sở tuân thủ phân cấp quản lý cán bộ và siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo định hướng của Đảng; trong đó công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao và chú trọng, gắn chặt với thực hiện các khâu công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ không còn khoảng trống, qua đó giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng uỷ trong công tác cán bộ.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT sau hợp nhất có những đổi mới quan trọng, thực chất. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng cao trên cơ sở tăng cường nắm bắt và kiểm soát thông tin; gắn chặt với hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ. Kiểm tra, giám sát của Đảng đã thực sự nâng cao chất lượng thông qua hệ thống quản trị rủi ro được tăng cường và mở rộng; đi vào trọng tâm gắn với phòng ngừa rủi ro đạo đức và phát hiện, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền được tăng cường gắn với công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, công tác quản lý tuân thủ và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Sau hợp nhất, việc triển khai giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thực chất hơn, chủ động trong triển khai các phong trào thi đua và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt chú trọng sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy sau hợp nhất, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ đã đề xuất với Trung ương và Đảng ủy Khối một số nội dung:

1. Cần ban hành hướng dẫn cụ thể về xây dựng Quy chế mối quan hệ công tác của đảng ủy với HĐQT, tổng giám đốc, ban điều hành và Quy chế mối quan hệ của các cơ quan sau hợp nhất để triển khai thực hiện thống nhất.

2. Sớm ban hành Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, thiết lập cơ chế về việc phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu trong công tác cán bộ và các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích. Trong đó có quy định cụ thể về công tác tự kiểm tra của người đứng đầu để siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

3. Sớm ban hành quy định và hướng dẫn xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đặc biệt cơ chế đối với người đứng đầu đảm nhận các vị trí và phụ trách các đơn vị có tính rủi ro cao; tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 7 khóa XII.

4. Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối quan tâm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ về công tác xây dựng đảng. Thực tế có nhiều cán bộ rất giỏi chuyên môn, nhưng kiến thức về công tác đảng còn hạn chế; vì vậy cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chủ động nâng cao tính đảng trong công tác quản trị, điều hành.

5. Đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cơ chế, cụ thể hóa các quy định để các đảng ủy trực thuộc thuận lợi trong quá trình thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo Quy định số 69 và Nghị quyết số 18 Hội nghị TW 6 khóa XII; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả sau 01 năm thực hiện hợp nhất để các đảng ủy trực thuộc chia sẻ, học tập kinh nghiệm, rút ra những bài học, cách làm hay; đồng thời tổng hợp thực tiễn, khái quát thành lý luận để tham gia ý kiến, đóng góp tích cực vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ 13.

Ghi nhận và biểu dương thành tích của các đảng bộ tiêu biểu, BCH Đảng bộ Khối DNTW đã tặng Bằng khen danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 cho 6 đảng bộ, trong đó có Đảng bộ NHCT Việt Nam.

Đảng bộ NHCT Việt Nam vinh dự là 1 trong 6 Đảng bộ được tặng Bằng khen đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019

Cùng ngày, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2019 cấp Đảng ủy Khối. Ban Giám khảo đã lựa chọn 21 tác phẩm có chất lượng tốt nhất để trao giải cấp Khối gồm 2 giải A, 3 giải B, 7 giải C, 9 giải Khuyến khích và gửi tham dự Giải cấp Trung ương. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 6 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng. Đảng ủy NHCT Việt Nam vinh dự được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019. Chi bộ NHCT Việt Nam Tân Bình được trao Giải B với tác phẩm “Đảng viên làm gương và phát huy phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần chống tham nhũng, rửa tiền”.

PV