»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 26/01: 223.66 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 26/01 mua: 56.10 nghìn đồng/chỉ, bán: 56.62 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 26/01: VN-Index: 1136.12 -29.93 HNX-Index: 227.82 -4.02 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 07/01/2021 05:52

Vinh danh nhiều tập thể, cá nhân VietinBank đạt thành tích cao năm 2020

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân VietinBank đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận và vinh danh bằng những phần thưởng cao quý.

I. Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân:

1. Đ/c Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc VietinBank Đắk Lắk

2. Đ/c Trần Văn Bắc - Giám đốc VietinBank Bắc Nghệ An

3. Đ/c Trần Duy Vinh - Giám đốc VietinBank Hà Nam

4. Đ/c Đỗ Tuấn Anh - Phó Giám đốc VietinBank Bắc Hà Nội

II. Cờ Thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể:

1. VietinBank Chi nhánh 1 TP. HCM

2. VietinBank Vĩnh Phúc

3. VietinBank Thái Bình

4. VietinBank Bắc Nghệ An

III. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Tập thể:

1. VietinBank Lâm Đồng

2. Phòng Bán lẻ, VietinBank Thái Bình

3. Phòng Kế toán giao dịch, VietinBank Hai Bà Trưng

4. Phòng Kế toán, VietinBank Chương Dương

5. Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng, VietinBank TP. Hà Nội

Cá nhân:

1. Đ/c Đỗ Văn Phi - Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề, Trụ sở chính VietinBank

2. Đ/c Vũ Trung Vỹ - Chánh Văn phòng VietinBank

3. Đ/c Đỗ Trần Quý - Trưởng phòng Phát triển Nhân sự, Khối Nhân sự, Trụ sở chính

4. Đ/c Lê Anh Hùng - Trưởng phòng Quản trị VietinBank

5. Đ/c Lê Việt Đức - Giám đốc VietinBank Hai Bà Trưng

6. Đ/c Đặng Hồng Lĩnh - Giám đốc VietinBank Phú Yên

7. Đ/c Lê Văn Hào - Giám đốc VietinBank Đà Nẵng

8. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Liên - Giám đốc VietinBank Nam Thăng Long

9. Đ/c Lê Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Tài trợ Thương mại VietinBank.

10. Đ/c Nguyễn Thế Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank

11. Đ/c Nguyễn Hồng Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank

12. Đ/c Lê Thị Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc VietinBank Hà Tĩnh

13. Đ/c Phạm Văn Nam - Phó Giám đốc VietinBank Bình Dương

14. Đ/c Nguyễn Huy Hưng - Giám đốc VietinBank Tam Điệp

15. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy - Trưởng Phòng Kế toán, VietinBank Bắc Nghệ An

16. Đ/c Nguyễn Vũ Trung - Phó Giám đốc VietinBank Bắc Nghệ An

17. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Phòng Giao dịch 108 Trần Hưng Đạo, VietinBank TP. Hà Nội

Tại Hôi nghị, Hội đồng Quản trị VietinBank cũng trao tặng Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích Đặc biệt xuất sắc, Xuất sắc tiêu biểu, Hoàn thành xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2020:

I .Phòng Trụ sở chính/Chi nhánh hoàn thành Đặc biệt Xuất sắc nhiệm vụ

Trụ sở chính:

1. Phòng Kinh doanh Vốn, Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường

2. Phòng Quản lý cân đối và Kế hoạch tài chính, Khối Tài chính

3. Ban Chiến lược và Quản trị thay đổi, Văn phòng HĐQT

4.Phòng Phát triển Nhân sự, Khối Nhân sự

Chi nhánh:

1. VietinBank TP. Hà Nội

2. VietinBank Chi nhánh 7 TP. HCM

3. VietinBank KCN Biên Hòa

II. Phòng/Ban Trụ sở chính, Chi nhánh hoàn thành Xuất sắc tiêu biểu

Trụ sở chính:

1. Phòng Kinh doanh ngoại hối, Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường

2. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Khối Khách hàng Doanh nghiệp

3. Phòng Ngân hàng số, Khối Bán lẻ

4.  Phòng Phát triển Kinh doanh II, Trung tâm Phát triển khách hàng phía Nam

5. Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông, Văn phòng HĐQT

6. Phòng Quản lý Kế toán tài chính, Khối Tài chính

7. Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng Lớn, Khối Phê duyệt tín dụng

8.  Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng Lớn miền Nam, Khối Phê duyệt tín dụng

9. Phòng Quản lý rủi ro tín dụng và Đầu tư, Khối Quản lý rủi ro

10. Trung tâm Công nghệ Thông tin

11. Phòng Thiết kế, Khối Marketing & Truyền thông

12. Phòng Pháp chế, Khối Pháp chế & Tuân thủ

13. Trung tâm Tài trợ Thương mại, Khối Vận hành

14. Phòng Chính sách Nhân sự và Phát triển tổ chức, Khối Nhân sự

15. Phòng Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát

Chi nhánh:

1. VietinBank Ba Đình

2. VietinBank Đống Đa

3. VietinBank Thanh Xuân

4. VietinBank Chương Dương

5. VietinBank Bắc Hà Nội

6. VietinBank Nam Thăng Long

7. VietinBank Vĩnh Phúc

8. VietinBank Thái Bình

9. VietinBank Hà Nam

10.  VietinBank Đà Nẵng

11. VietinBank Bình Dương

12. VietinBank Đồng Nai

13. VietinBank Chi nhánh 1 TP. HCM

14. VietinBank Chi nhánh 2 TP. HCM

15. VietinBank Chi nhánh 3 TP. HCM

16. VietinBank Chi nhánh 4 TP. HCM

17. VietinBank Nam Sài Gòn

18. VietinBank Chi nhánh 9 TP. HCM

19. VietinBank Chi nhánh 11 TP. HCM

20.VietinBank Đông Sài Gòn

III Phòng/Ban Trụ sở chính, Chi nhánh hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ:

Trụ sở chính:

1. Phòng Kế hoạch và Quản lý tài chính Bán lẻ, Khối Bán lẻ

2. Phòng Phát triển Kinh doanh Bán lẻ, Khối Bán lẻ

3. Phòng Phát triển Sản phẩm Bán lẻ, Khối Bán lẻ

4. Trung tâm Thẻ, Khối Bán lẻ

5. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, Khối Khách hàng Doanh nghiệp

6. Phòng Kế hoạch và Quản lý thông tin khách hàng, Khối Khách hàng Doanh nghiệp

7. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI và Nguồn vốn quốc tế, Khối Khách hàng Doanh nghiệp

8. Phòng Phát triển Giải pháp tài chính, Khối Khách hàng Doanh nghiệp

9. Phòng Thị trường Vốn, Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường

10. Văn phòng điều phối hợp tác chiến lược (SCO), Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường

11. Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng Vừa và Nhỏ, Khối Phê duyệt tín dụng

12. Phòng Phê duyệt tín dụng Bán lẻ, Khối Phê duyệt tín dụng

13. Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng Vừa và Nhỏ miền Nam, Khối Phê duyệt tín dụng

14. Phòng Chế độ Kế toán, Khối Tài chính

15. Phòng Quản trị thông tin quản lý, Khối Tài chính

16.  Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ, Khối Quản lý rủi ro

17. Phòng Quản lý rủi ro thị trường, Khối Quản lý rủi ro

18. Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro

19. Phòng Quản lý tuân thủ, Khối Pháp chế & Tuân thủ

20. Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực, Khối Nhân sự

21. Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Khối Vận hành

22. Phòng Quản lý Chất lượng, Khối Vận hành

23. Trung tâm Thanh toán, Khối Vận hành

24. Phòng Quản lý Hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh, Khối Vận hành

25. Trung tâm Quản lý tiền mặt TP. HCM, Khối Vận hành

26. Trung tâm Quản lý tiền mặt Hà Nội, Khối Vận hành

27. Trung tâm Quản lý tiền mặt Bắc Ninh, Khối Vận hành

28. Phòng Hỗ trợ tín dụng, Khối Vận hành

29. Trung tâm Quản lý tiền mặt Đà Nẵng, Khối Vận hành

30. Ban Thương hiệu, Văn phòng HĐQT

31. Phòng Quản trị

32. Văn phòng NHCT Việt Nam

33. Văn phòng Đại diện tại TP. HCM

34. Văn phòng Công đoàn NHCT Việt Nam

35. Văn phòng Đoàn Thanh niên

Chi nhánh

1. VietinBank Hoàn Kiếm

2. VietinBank Hai Bà Trưng

3. VietinBank Đông Anh

4. VietinBank Tây Hà Nội

5. VietinBank Lê Chân

6. VietinBank Lào Cai

7. VietinBank Thái Nguyên

8. VietinBank Phúc Yên

9. VietinBank Bình Xuyên

10. VietinBank Bắc Giang

11. VietinBank Bắc Ninh

12. VietinBank KCN Tiên Sơn

13. VietinBank Quảng Ninh

14. VietinBank Thành An

15. VietinBank KCN Hải Dương

16.VietinBank Bắc Nam Định

17. VietinBank Ninh Bình

18. VietinBank Tam Điệp

19. VietinBank Nghệ An

20. VietinBank Bắc Nghệ An

21. VietinBank Quảng Bình

22. VietinBank Đắk Lắk

23. VietinBank Bình Phước

24. VietinBank Khánh Hòa

25. VietinBank Bình Thuận

26. VietinBank Lâm Đồng

27. VietinBank Bảo Lộc

28. VietinBank Nhơn Trạch

29. VietinBank Long An

30. VietinBank Bến Lức

31. VietinBank Đồng Tháp

32. VietinBank KCN Bình Dương

33. VietinBank Thủ Thiêm

34. VietinBank Chi nhánh 6 TP. HCM

35. VietinBank Chi nhánh 10 TP. HCM

36. VietinBank Đông Hà Nội

37. VietinBank Bắc Thăng Long

38. VietinBank Tô Hiệu

39. VietinBank Hồng Bàng

40. VietinBank Kiến An

41. VietinBank Tuyên Quang

42. VietinBank Sơn La

43. VietinBank Sông Công

44. VietinBank Phú Thọ

45. VietinBank Thị xã Phú Thọ

46. VietinBank Bắc Phú Thọ

47. VietinBank Quang Minh

48. VietinBank Tiên Sơn

49. VietinBank KCN Quế Võ

50. VietinBank Cẩm Phả

51. VietinBank Đô Thành

52. VietinBank Thăng Long

53. VietinBank Hải Dương

54. VietinBank Đông Hải Dương

55. VietinBank Nam Định

56. VietinBank Thanh Hóa

57. VietinBank Sầm Sơn

58. VietinBank Quảng Trị

59. VietinBank Thừa Thiên Huế

60. VietinBank Bắc Đà Nẵng

61. VietinBank Sông Hàn

62. VietinBank Đắk Nông

63. VietinBank Bình Định

64. VietinBank KCN Phú Tài

65. VietinBank Phú Yên

66. VietinBank Ninh Thuận

67. VietinBank Tây Ninh

68. VietinBank Hòa Thành

69. VietinBank KCN Trảng Bàng

70. VietinBank An Giang

71. VietinBank Tây Tiền Giang

72. VietinBank Bến Tre

73. VietinBank Vĩnh Long

74. VietinBank Cần Thơ

75. VietinBank Sóc Trăng

76. VietinBank Tây Đô

77. VietinBank Kiên Giang

78. VietinBank Bà Rịa - Vũng Tàu

79. VietinBank Chi nhánh 5 TP. HCM

80. VietinBank Tây Sài Gòn

81. VietinBank Chi nhánh 12 TP. HCM

82. VietinBank Tân Bình

83. VietinBank Thủ Đức

84. VietinBank Bắc Sài Gòn

85. VietinBank Trà Vinh

86. Công ty Cho thuê Tài chính

87.Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI)

88. Công ty Vàng bạc Đá quý

89. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản

90. Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Toàn cầu

91. Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank

92. Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào

Thùy Linh