»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 04/08: 238.84 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 04/08 mua: 56.83 nghìn đồng/chỉ, bán: 58.00 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 04/08: VN-Index: 827.57 +12.92 HNX-Index: 112.50 +2.08 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 15/9/2017 05:10

VietinBank tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh bền vững

Từ đầu năm 2017, VietinBank tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng hoạt động kinh doanh, với sự chuyển biến mạnh mẽ toàn hệ thống về định hướng kinh doanh tập trung tăng trưởng bền vững, hiệu quả, thực chất. Do vậy, hoạt động kinh doanh của VietinBank đã đạt được kết quả khả quan, bám sát và triển khai có kết quả các định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, chủ động thực hiện tốt các mục tiêu đề ra và tăng trưởng tích cực so với toàn Ngành.

>> Kết thúc quý II, VietinBank tăng trưởng mạnh mọi mặt hoạt động
VietinBank được nhìn nhận có hoạt động kinh doanh bền vững

Tính đến hết tháng 8/2017, tổng tài sản của VietinBank tăng 10,2% so với đầu năm, dư nợ tín dụng tăng hơn 12% so với đầu năm, cân đối đủ vốn, kịp thời cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh và tín dụng của doanh nghiệp và người dân, lợi nhuận trước thuế ước đạt 72% kế hoạch ĐHĐCĐ.

Bên cạnh tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, VietinBank còn chú trọng đến hiệu quả và chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đẩy mạnh xử lý thu hồi nợ, kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn tuân thủ quy định của NHNN và cam kết với các đối tác nước ngoài.

Đồng thời, để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, VietinBank tích cực chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính. VietinBank đang thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục tài sản có, kiểm soát tốc độ tăng trưởng RWA, theo đó tập trung nguồn lực cho vay phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân; đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, cho vay chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp vệ tinh, cho vay các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các dự án có tác động tích cực để cải thiện môi trường hướng tới phát triển xã hội bền vững… VietinBank cũng phát triển mạnh sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, hệ thống Corebanking đồng bộ, tiên tiến nhằm tăng tỷ trọng thu nhập từ phí trên tổng thu nhập; Tái cấu trúc danh mục đầu tư từ vốn tự có; Thực hiện phân bổ vốn tự có cho các hoạt động tín dụng, đầu tư, kinh doanh nhằm tập trung phân bổ nguồn lực vào các phân khúc/sản phẩm có hiệu quả sinh lời tốt, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn; Thực hiện có hiệu quả việc định giá cho vay trên cơ sở rủi ro (risk based pricing) theo đó lãi suất cho vay với khách hàng được xác định tương ứng với mức độ rủi ro của khách hàng…

Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh doanh và đổi mới mạnh mẽ cơ cấu kinh doanh, hiệu quả sinh lời, VietinBank tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tăng năng lực vốn tự có, đặc biệt là vốn cấp 1, góp phần quan trọng đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và thực hiện chiến lược phát triển bền vững của VietinBank.

Theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đã hoàn thiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 và Phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2017 - 2020 để báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt.

Trong Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020, VietinBank đã xây dựng nhiều nội dung quan trọng, tiếp tục đổi mới hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, phù hợp với các thông lệ tốt của quốc tế. Đồng thời, VietinBank xây dựng lộ trình tăng vốn tự có phù hợp, bao gồm việc tăng vốn điều lệ thông qua việc sử dụng lợi nhuận làm ra hàng năm để tăng vốn, chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn, cơ cấu lại danh mục đầu tư, cơ cấu phù hợp vốn cấp 1 và cấp 2…; đáp ứng chiến lược phát triển bền vững và phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời thực hiện tốt lộ trình áp dụng Basel II theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước.

Việc triển khai những nội dung này sẽ góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của VietinBank nói riêng và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung, tiếp tục duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm cũng như triển vọng phát triển của VietinBank theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của VietinBank, đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đồng thời tác động tích cực đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, duy trì sự đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam, từ đó hỗ trợ duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hương Trang