»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 04/08: 238.84 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 04/08 mua: 56.83 nghìn đồng/chỉ, bán: 58.00 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 04/08: VN-Index: 827.57 +12.92 HNX-Index: 112.50 +2.08 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 27/7/2020 12:50

VietinBank thực hiện “mục tiêu kép” trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Đại diện VietinBank cho biết: Mặc dù những nỗ lực triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng (KH) trong và sau dịch bệnh như hạ mạnh lãi suất (LS) cho vay, giảm, miễn phí dịch vụ đã ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng thu nhập của VietinBank; song nhờ đẩy mạnh tái cấu trúc các hoạt động, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho phát triển, kiểm soát hiệu quả chi phí kinh doanh, chi phí hoạt động và chất lượng nợ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tự doanh, thu ngoài lãi… VietinBank đã cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2020.

VietinBank nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng

Thực hiện “mục tiêu kép”

Theo đại diện của VietinBank: 6 tháng đầu năm 2020, với vai trò là NHTM Nhà nước trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, VietinBank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho KH bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ KH khôi phục hoạt động sau dịch bệnh; vừa đẩy mạnh đổi mới, cải cách, tái cấu trúc hoạt động để phát triển bền vững, bảo đảm hiệu quả hoạt động kinh doanh và lợi ích của cổ đông, gia tăng lợi nhuận để tăng vốn tự có, tạo tiền đề để tăng khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế trong các năm tiếp theo.

Theo đó, VietinBank đã kịp thời triển khai hạ mạnh LS cho vay; giảm lãi, giảm và miễn phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01 và văn bản hướng dẫn của NHNN. Đối với KH bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, VietinBank đã hỗ trợ hạ LS khoảng 2% cho gần 9.000 KH với dư nợ được miễn giảm LS lên tới hơn 242.000 tỷ đồng; cơ cấu gốc và lãi cho hơn 8,4 nghìn tỷ đồng dư nợ gốc và lãi của gần 1,7 nghìn KH; giảm, miễn phí giao dịch cho KH… Những hoạt động này đã khiến VietinBank ảnh hưởng giảm khoảng 2.000 tỷ đồng thu nhập lãi và phí trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, VietinBank cũng hỗ trợ tối đa KH phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) sau dịch bệnh với tổng doanh số cho vay mới đối với KH bị ảnh hưởng bởi dịch lên tới trên 184.000 tỷ đồng.

Đại diện VietinBank cho biết: Dư nợ cho vay KH 6 tháng đầu năm 2020 của VietinBank riêng lẻ đạt hơn 932.000 tỷ đồng, chỉ tăng 0,77% so với cuối năm trước do nhu cầu tín dụng sụt giảm. Bên cạnh đó, việc liên tục triển khai các chương trình, chính sách miễn giảm LS, phí hỗ trợ KH là những yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập lãi và phí dịch vụ của VietinBank. Đặc biệt, VietinBank còn triển khai nhiều chương trình tín dụng thiết thực hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp (DN) và người dân phục hồi, phát triển SXKD, dịch vụ, tiêu dùng… đáp ứng kịp thời, chủ động nhu cầu vốn cần thiết của nền kinh tế, chủ động tư vấn cho các DN cơ cấu lại hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19…

Với những chính sách và hoạt động thiết thực, VietinBank đã đóng góp rất quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế đất nước​.

Chất lượng hoạt động kiểm soát tốt

VietinBank chú trọng quản trị hiệu quả về chi phí, bao gồm cả chi phí vốn, chi phí kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. 

Đây là định hướng xuyên suốt trong các năm qua và đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong bối cảnh những chính sách chủ động về miễn giảm lãi, phí hỗ trợ KH chịu tác động của COVID-19 tác động tới thu nhập lãi và thu nhập từ phí dịch vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, VietinBank đã chủ động, linh hoạt điều tiết cân đối vốn và đổi mới điều hành theo hướng tăng cường huy động các nguồn vốn với chi phí thấp, thay thế nguồn chi phí cao. Đồng thời, VietinBank tận dụng và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phù hợp với nhu cầu tăng trưởng tín dụng để kiểm soát chi phí vốn tổng thể, tạo nguồn lực và cơ sở để giảm LS cho vay. Bên cạnh đó, VietinBank cũng kiểm soát chi phí hoạt động dịch vụ giảm 0,6% so với cùng kỳ, chi phí hoạt động giảm 4,6% khiến tỷ lệ chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động giảm từ 34,2% cùng kỳ năm 2019 xuống còn 30,9%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc 30/6/2020 giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước do VietinBank nỗ lực kiểm soát chất lượng nợ và triển khai hiệu quả các biện pháp đồng hành, hỗ trợ KH khôi phục hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro giảm so với cùng kỳ mặc dù VietinBank vẫn tiếp tục trích lập thêm dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC nhanh hơn nhiều so với lộ trình theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, VietinBank đã mua lại thêm trên 6.000 tỷ đồng nợ bán VAMC, nâng tổng giá trị nợ mua lại từ thời điểm bán nợ tháng 12/2018 đến nay (sau khoảng 1,5 năm) lên tới gần 6.800 tỷ đồng (chiếm hơn ½ mệnh giá ban đầu). Số còn lại VietinBank cũng đã trích dự phòng rủi ro khoảng 50% giá trị khoản nợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

Đại diện VietinBank cho biết: Chất lượng hoạt động đang được kiểm soát tốt. VietinBank thực hiện điều chỉnh cơ cấu danh mục tín dụng, đa dạng hóa và ưu tiên tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến từng ngành, lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, tỷ trọng dư nợ giữa các phân khúc KH được cân đối lại bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. VietinBank tiếp tục duy trì là một trong những ngân hàng có chất lượng nợ tốt nhất với tỷ lệ nợ xấu cho vay riêng lẻ ở mức 1,69%. 

Cuối năm 2019, VietinBank đã thành lập Trung tâm KH phía Nam; tháng 7/2020, VietinBank tiếp tục thành lập Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính KH. Đây là những bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của VietinBank, khẳng định tầm vóc của NHTM Nhà nước lớn, gắn kết chặt chẽ với chiến lược và quá trình phát triển của đất nước; đồng thời phát triển VietinBank theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ đắc lực và hiệu quả cho nền kinh tế.

“Song song với ưu tiên nguồn lực để nâng cao chuẩn mực quản trị rủi ro, trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC, lành mạnh hóa bảng cân đối như đã thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua; VietinBank sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để khắc phục những hạn chế, khó khăn, tạo dựng những kết quả tài chính tốt nhất, nâng cao năng lực tài chính, từ đó tiếp tục phát triển mạnh mẽ để phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của nền kinh tế. VietinBank xác định đây là giải pháp chủ động quan trọng nhất để VietinBank gia tăng vốn tự có, tiếp tục giữ vững vai trò là NHTM Nhà nước lớn, chủ lực, chủ đạo trong cung ứng vốn tín dụng, sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng, tích cực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD của DN, đồng hành phát triển kinh tế cùng các ngành, các vùng và các địa phương” - đại diện VietinBank cho biết thêm.

Nam Hân