»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 16/5/2017 08:14

VietinBank thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh

Chiều ngày 15/5/2017 tại Hà Nội, VietinBank và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tiến hành ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

>> Sẵn sàng khai mở thị trường chứng khoán phái sinh >> Hội thảo về nghiệp vụ thị trường chứng khoán phái sinh
Đại diện VietinBank và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ký kết hợp tác

Tham dự Lễ ký kết có ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Về phía VietinBank có ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc…

Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xây dựng và triển khai Đề án phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Việc làm này nhằm hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ của thị trường, hội nhập thị trường tài chính quốc tế, từng bước tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế…

Với vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, VietinBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn là ngân hàng duy nhất thực hiện vai trò Ngân hàng Thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh. Thị trường chứng khoán phái sinh lần đầu tiên được xây dựng và triển khai tại Việt Nam với yêu cầu phải xây dựng một hệ thống kết nối giao dịch, bù trừ, thanh toán hoàn toàn mới giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VietinBank và các công ty chứng khoán. Do điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị có nhiều khác biệt nên việc tích hợp và đồng nhất hệ thống là thách thức rất lớn đối với VietinBank.

Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết: Ngay khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn là ngân hàng thương mại duy nhất làm Ngân hàng Thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh, Ban Lãnh đạo VietinBank đã xác định đây là vinh dự và trọng trách lớn của toàn hệ thống. Với tính chất không chỉ là một dự án lớn của VietinBank mà còn là Dự án trọng điểm của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, VietinBank đã ưu tiên dành nguồn đầu tư về nhân sự cũng như hệ thống kỹ thuật tốt nhất để đảm bảo quá trình phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiệu quả và thành công.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: Việc lựa chọn VietinBank làm Ngân hàng Thanh toán cho thị trường phái sinh là một lựa chọn đúng đắn. VietinBank thực sự là định chế tài chính lớn, có uy tín, quy mô mạng lưới rộng khắp, tỷ lệ an toàn tài chính, độ tín nhiệm cao, đặc biệt là đội ngũ công nghệ thông tin và nhân sự công nghệ tốt.

vietinbank-ky-ck-phai-sinh-2.jpg

Ông Nguyễn Văn Thắng tặng hoa cảm ơn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Quá trình hợp tác giữa 2 đơn vị cho thấy sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo VietinBank, sự triển khai tích cực, nỗ lực và đạt kết quả cao của Tổ triển khai Đề án của VietinBank. Lễ ký kết là một bước đi quan trọng, đánh dấu sự phát triển trong quá trình hợp tác của 2 đơn vị cũng như là bước tiến quan trọng trong triển khai thị trường chứng khoán phái sinh.

Không chỉ làm Ngân hàng Thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh, trong thời gian tới VietinBank và các công ty thành viên của VietinBank là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBankSc) và Công ty Quản lý Quỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng hơn nữa vào thị trường chứng khoán phái sinh với vai trò là các thành viên giao dịch và thành viên bù trừ theo tiến trình phát triển, mở rộng của thị trường.

Minh Minh