»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 27/5/2022 04:22

VietinBank thông báo thanh toán lãi trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2018 (CTG1828T2/01)

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

2. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Số điện thoại: 0243 9421 030.                     

4. Số Fax: 0243 9421 032.  

5. Trái phiếu chào bán:

Mã trái phiếu

CTG1828T2/01

Mệnh giá trái phiếu

10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu

Số lượng trái phiếu phát hành

243.510 trái phiếu

(Hai trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm mười trái phiếu)

Giá trị trái phiếu phát hành

2.435,10 tỷ đồng

(Hai nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ một trăm triệu đồng chẵn)

Kỳ hạn trái phiếu

10 năm

Ngày phát hành

29/6/2018

Ngày đáo hạn

29/6/2028

6. Thanh toán lãi trái phiếu:

Mã trái phiếu

CTG1828T2/01

Ngày chốt danh sách

20/6/2022

Mục đích thanh toán

Thanh toán lãi trái phiếu từ ngày 30/6/2021 cho đến,

nhưng không bao gồm ngày 30/6/2022.

Lãi suất kỳ tính lãi (theo thông báo xác định lãi suất của Đại lý thanh toán)

6,375%/năm

Tỷ lệ thanh toán

1 trái phiếu được hưởng 637.500 đồng

Ngày thanh toán lãi

29/6/2022 (thứ Tư)

Căn cứ theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu, Người sở hữu trái phiếu ngừng thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu từ ngày 20/6/2022 đến ngày 29/6/2022.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu: Phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities) - Điện thoại: 0243 9741 771 (Ext: 6999). 

VietinBank trân trọng phục vụ Quý khách hàng!

 
 

VietinBank

null - VietinBank