»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 14/9/2023 08:42

VietinBank thông báo lãi suất trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2020 (mã CTG2030T2/02)

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

2. Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Số điện thoại: 0243 9421 030.

4. Thông tin trái phiếu:

Mã trái phiếu

CTG2030T2/02

Mệnh giá trái phiếu

100.000 đồng/trái phiếu

Số lượng trái phiếu phát hành

12.824.500 trái phiếu

(Mười hai triệu tám trăm hai mươi tư nghìn năm trăm trái phiếu)

Giá trị trái phiếu phát hành

1.282.450.000.000 đồng

(Một nghìn hai trăm tám mươi hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)

Kỳ hạn trái phiếu

10 năm

Ngày phát hành

24/9/2020

Ngày đáo hạn

24/9/2030

5. Lãi suất trái phiếu:

Mã trái phiếu

CTG2030T2/02

Ngày xác định lãi suất

14/9/2023

Kỳ tính lãi

Từ ngày 24/9/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 24/9/2024

Lãi suất tham chiếu

5,65%/năm

Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi

6,65%/năm (Sáu phẩy sáu năm phần trăm trên năm)

Trong đó: Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi = Lãi suất tham chiếu + 1,0%/năm.

- Lãi suất tham chiếu: Là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (4) Ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại ngày 14/9/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bộ phận lưu ký - Phòng Thị trường vốn. Email: nganhangluuky@vietinbank.vn.

Công văn tại đây.

VietinBank trân trọng thông báo!

VietinBank

null - VietinBank null - VietinBank