»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 16/6/2021 07:42

VietinBank thông báo bán nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu thu hồi nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin về khoản nợ

Các khoản nợ vay tiêu dùng phục vụ đời sống có nghĩa vụ thanh toán cho VietinBank theo các Hợp đồng tín dụng đã ký, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT

Tên khách hàng

Giá trị ghi sổ khoản nợ (bao gồm: gốc, lãi, lãi phạt)

Tài sản bảo đảm

Giá bán khởi điểm

Tiền đặt trước

1

NGUYỄN BÁ  BẢO

15,178,981

Không có TSBĐ

15,178,981

15,178,981

2

NGUYỄN MINH ĐỨC

5,472,485

Không có TSBĐ

5,472,485

5,472,485

3

ĐẶNG VĂN TRUNG

14,451,139

Không có TSBĐ

14,451,139

14,451,139

4

TRẦN VĂN ĐẮC

4,644,607

Không có TSBĐ

4,644,607

4,644,607

5

PHẠM VĂN NAM

3,222,638

Không có TSBĐ

3,222,638

3,222,638

6

CAO ĐỨC DƯƠNG

11,690,372

Không có TSBĐ

11,690,372

11,690,372

7

BÙI VĂN PHONG

12,059,986

Không có TSBĐ

12,059,986

12,059,986

8

NGUYỄN PHÚ NHÂN

7,811,600

Không có TSBĐ

7,811,600

7,811,600

9

PHẠM VĂN TUẤN

8,843,005

Không có TSBĐ

8,843,005

8,843,005

10

TRẦN ANH CHIẾN

4,210,242

Không có TSBĐ

4,210,242

4,210,242

11

LÊ MẠNH THƠ

13,590,511

Không có TSBĐ

13,590,511

13,590,511

12

PHẠM QUANG PHÚ

12,010,107

Không có TSBĐ

12,010,107

12,010,107

13

TRẦN VŨ LINH

5,221,726

Không có TSBĐ

5,221,726

5,221,726

14

NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

1,188,714

Không có TSBĐ

1,188,714

1,188,714

15

NGUYỄN TẤN VĨ

5,977,545

Không có TSBĐ

5,977,545

5,977,545

16

NGUYỄN VŨ ANH TUẤN

9,735,470

Không có TSBĐ

9,735,470

9,735,470

17

LƯU HOÀNG MINH THẮNG

4,515,794

Không có TSBĐ

4,515,794

4,515,794

18

LƯU NGUYỄN HỮU NGÂN

8,762,456

Không có TSBĐ

8,762,456

8,762,456

19

TRẦN HOÀI THANH

9,598,255

Không có TSBĐ

9,598,255

9,598,255

 

 

158,185,633

 

158,185,633

158,185,633

(Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán khoản nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT)

Hình thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của VietinBank.

2. Cách thức chào mua khoản nợ

  • Phương thức bán: Bán từng khoản nợ, một số khoản nợ hoặc tất cả các khoản nợ
  • Cách thức lựa chọn bên mua khoản nợ: VietinBank sẽ lựa chọn người mua trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm từng khoản nợ.
  • Người có nhu cầu mua khoản nợ gửi Đơn đăng ký mua (theo mẫu đính kèm) và gửi thư về địa chỉ (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện):

Phòng Quản lý nợ có vấn đề - VietinBank. Địa chỉ: Tầng 5, số 114 Mai Hắc Đế, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Trên bì thư ghi rõ: (Thư tham gia chào giá mua nợ).

Sau 1 ngày làm việc kể từ ngày VietinBank thông báo trúng chào giá mà người mua được chọn không tới địa chỉ nêu trên và ký Hợp đồng thì quyền mua khoản nợ đáp ứng tiêu chí lựa chọn trên có giá chào cao tiếp theo và xem như mất tiền đặt trước.

  • Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, người mua đến địa chỉ nêu trên để nhận hồ sơ khoản nợ.

3. Thời gian đăng ký, nhận thư chào giá và tiền đặt trước: 

  • Đơn đăng ký mua phải gửi kèm bản sao giấy chuyển khoản tiền đặt trước. Nếu đơn đăng ký nào mà không kèm theo bản sao giấy chuyển khoản tiền đặt trước được xem như không hợp lệ và VietinBank sẽ loại bỏ đơn đó.
  • Sau khi thông báo không trúng giá, VietinBank sẽ trả lại tiền đặt đặt trước theo thông tin trên Đơn đăng ký mua tài sản.
  • Người mua quan tâm đến khoản nợ có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ với VietinBank theo địa chỉ trên để tìm hiểu về các khoản nợ trong giờ hành chính, từ 9h00 ngày  16/6/2021 đến 16h00 ngày 18/6/2021
  • Thời hạn cuối cùng nhận Đơn đăng ký mua là 16h00 ngày 18/6/2021 (tính theo ngày nhận trực tiếp hoặc dấu bưu điện đóng trên phong bì thư). Đơn đăng ký mua gửi về sau thời điểm 16h00 ngày 18/6/2021 được coi là không hợp lệ và bị loại

4. Công bố kết quả trúng chào giá

Chậm nhất sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận Đơn đăng ký mua khoản nợ, VietinBank thông báo kết quả người trúng chào giá trên website: vietinbank.vn.

5. Thông báo khác

Các cá nhân, tổ chức quan tâm liên hệ theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý nợ có vấn đề - VietinBank. Địa chỉ: Tầng 5, số 114 Mai Hắc Đế, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

  • Đầu mối liên hệ: Bà Đặng Thị Hạnh. Điện thoại: 0983 160 570

Trân trọng thông báo!

VietinBank