»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 16/4/2021 08:17

VietinBank ra mắt TVC thương hiệu với tuyên bố “Đối tác phát triển bền vững”

Ngày 15/4/2021, VietinBank chính thức ra mắt TVC về thương hiệu VietinBank để truyền tải một cách rõ ràng thông điệp về thương hiệu, mang đến hình ảnh một VietinBank gần gũi hơn, hiện đại hơn, đồng thời có chiều sâu và thấu hiểu hơn đối với khách hàng.

VietinBank đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng tâm và thế mới để thực hiện Kế hoạch Kinh doanh trung hạn 2021 - 2023, Chiến lược Kinh doanh 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm phát triển: “VietinBank là Ngân hàng thương mại quốc gia, đóng vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, phát huy lợi thế tiềm năng của ngân hàng, khai thác tối đa nguồn lực nội tại, gắn chặt chẽ tăng trưởng của Ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, phát triển Ngân hàng tương đương với các ngân hàng hàng đầu khu vực và phát triển bền vững”. Với mục tiêu gắn liền hoạt động phát triển thương hiệu với những bước chuyển mình trong Chiến lược kinh doanh, bên cạnh slogan “Nâng giá trị cuộc sống”, VietinBank chính thức sử dụng tuyên bố “ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” để truyền thông xuyên suốt về thương hiệu. 

Ngày 15/4/2021, VietinBank chính thức ra mắt TVC về thương hiệu VietinBank để truyền tải một cách rõ ràng thông điệp về thương hiệu, mang đến hình ảnh một VietinBank gần gũi hơn, hiện đại hơn, đồng thời có chiều sâu và thấu hiểu hơn đối với khách hàng.

Với mạch truyện từ quá khứ - hiện tại - tương lai, TVC kể lại câu chuyện ý nghĩa về hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển của VietinBank gắn liền với công cuộc mở cửa, đổi mới của đất nước, đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế và tiếp tục cùng người dân và đất nước Việt Nam hội nhập, vươn tầm thế giới và bước vào kỷ nguyên số.

Thông qua tuyên bố thương hiệu “ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”, VietinBank khẳng định lời hứa: Trở thành đối tác tận tâm và truyền cảm hứng cho sự phát triển của mỗi cá nhân và tổ chức, vì một Việt Nam phát triển bền vững. Tuyên bố thương hiệu này đã, đang và sẽ được VietinBank hiện thực hóa trong mọi hoạt động, trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng hay khi thực thi trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Là đối tác phát triển bền vững, VietinBank luôn nỗ lực cùng mỗi khách hàng, đối tác đến gần hơn với những khát vọng của mình: Khát vọng định thành công, khát vọng vươn thế giới, khát vọng vượt thời đại…và tự hào đồng hành kiến tạo những di sản!

Vui lòng đón xem TVC thương hiệu VietinBank trên các kênh Facebook, Youtube và Website của VietinBank:

VietinBank