»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 18/9/2023 03:53

VietinBank phát hành hồ sơ yêu cầu Gói mua sắm Thuê phần mềm Chatbot 1 năm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức phát hành hồ sơ yêu cầu Gói mua sắm Thuê phần mềm Chatbot 1 năm.

VietinBank kính mời các công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa dịch vụ nêu trên tham dự.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 19/9/2023 đến trước 9h00 ngày 29/9/2023, tại Tổ chuyên gia mua sắm trong đầu tư, mua sắm hàng hóa dịch vụ thuộc lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin, có giá trị đến 70 tỷ đồng - Tầng 9, 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: Từ 9h00 ngày 19/9/2023 đến trước 9h00 ngày 29/9/2023, tại Tổ chuyên gia mua sắm trong đầu tư, mua sắm hàng hóa dịch vụ thuộc lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin, có giá trị đến 70 tỷ đồng - Tầng 9, 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Thời gian mở hồ sơ đề xuất: 9h30 ngày 29/9/2023.

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank

null - VietinBank null - VietinBank