»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 25/10/2021 01:59

VietinBank khuyến mãi cho khách hàng mua trái phiếu

Từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 18/11/2021, VietinBank triển khai Chương trình khuyến mãi (CTKM) dành cho khách hàng mua trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 với ưu đãi quà tặng là tiền chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán của các khách hàng.

Theo đó, các khách hàng được hưởng ưu đãi khuyến mãi của Chương trình là:

- Khách hàng cá nhân có số lượng mua tối thiểu là 2.000 trái phiếu hoặc giá trị mua tối thiểu là 200 triệu đồng (theo từng kỳ hạn) với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

- Khách hàng doanh nghiệp và khách hàng định chế tài chính phi tổ chức tín dụng có số lượng mua tối thiểu là 20.000 trái phiếu hoặc giá trị mua tối thiểu 2 tỷ đồng (gồm cả kỳ hạn 8 năm và kỳ hạn 10 năm) với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Ưu đãi của CTKM như sau:

Đối với khách hàng cá nhân

Đối với khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính phi tổ chức tín dụng

Khách hàng cá nhân mua trái phiếu ra công chúng nhận được số tiền khuyến mãi sau khi đã nộp đủ tiền mua trái phiếu. Cụ thể:

  • Số tiền khuyến mãi cho khách hàng mua trái phiếu kỳ hạn 8 năm = Số lượng mua trái phiếu 8 năm x 600 đồng/trái phiếu.
  • Số tiền khuyến mãi cho khách hàng mua trái phiếu kỳ hạn 10 năm = Số lượng mua trái phiếu 10 năm x 1.200 đồng/trái phiếu.

Khách hàng mua trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của VietinBank (kỳ hạn 8 năm và 10 năm) sẽ được nhận tiền khuyến mãi sau khi khách hàng đã nộp đủ tiền mua trái phiếu tương ứng với số tiền mua tối thiểu. Cụ thể:


Số tiền mua trái phiếu tối thiểu

Số tiền khuyến mãi

Từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng                                     

5 triệu đồng

Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng

10 triệu đồng

Từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng

20 triệu đồng

Từ 20 tỷ đồng đến dưới 40 tỷ đồng

40 triệu đồng

Từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng

60 triệu đồng

Từ 60 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng:

100 triệu đồng

Từ 100 tỷ đồng trở lên

200 triệu đồng

Thể lệ Chương trình xem tại đây.

Để biết thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn.

VietinBank