»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 24/11/2021 04:43

VietinBank Đồng Nai thông báo mời thầu mua xe ôtô 7 chỗ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (VietinBank Đồng Nai) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Mua sắm xe ôtô 7 chỗ (Xe Toyota Fortuner 2.7V-4x2)”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- Chủ đầu tư: VietinBank Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 77D Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251 3822 851.

- Mã số thuế: 0100111948-033.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Mua sắm xe ôtô 7 chỗ (Xe Toyota Fortuner 2.7V-4x2) (Xe màu trắng)

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung chính của Gói thầu: Mua sắm xe ôtô 7 chỗ (Xe Toyota Fortuner 2.7V-4x2).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày đăng thông tin.

3. Nguồn vốn: Vốn tự có của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 77D Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251 3822 851 - 0917 181 181 (ông Khánh) - 0917 369 638 (ông Huy).

- Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: Từ 8h00 ngày 24/11/2021 đến 17h00 ngày 26/11/2021 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Đồng Nai; Địa chỉ: Số 77D Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

8. Thời gian mở hồ sơ đề xuất: Từ 9h00 đến 10h30 ngày 29/11/2021 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Đồng Nai; Địa chỉ: Số 77D Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

VietinBank Đồng Nai sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Đồng Nai