»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 29/3/2023 04:47

VietinBank Đông Hải Dương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương (VietinBank Đông Hải Dương) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại VietinBank Đông Hải Dương”.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: VietinBank Đông Hải Dương; địa chỉ: Số 297 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

2. Nội dung Gói thầu:

- Tên Gói thầu: “Thuê dịch vụ bảo vệ tại VietinBank Đông Hải Dương”.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở chi nhánh, các phòng giao dịch và bốt ATM.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank Đông Hải Dương.

3. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Công Thương.

4. Giá trúng thầu: 2.074.023.600 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bảy mươi tư triệu, không trăm hai mươi ba nghìn, sáu trăm đồng) (Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%).

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/3/2024.

Nhà thầu trúng thầu thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với VietinBank Đông Hải Dương theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Đông Hải Dương