»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 30/3/2021 03:19

VietinBank Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ. Thông tin chi tiết như sau:

1. Đơn vị có khoản nợ:

- VietinBank Đông Anh.

- Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

2. Khoản nợ bán đấu giá:

Toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Minh Thành bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt,... tạm tính đến ngày 26/3/2021 là: 76.966.874.731 đồng, trong đó nợ gốc: 30.482.853.206 đồng, nợ lãi và lãi phạt: 46.884.021.525 đồng.

3. Giá khởi điểm: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác (phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở VietinBank Đông Anh; Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

6. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- VietinBank Đông Anh; Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; Điện thoại: 0243 9655 282;

- Ông Đàm Thế Xuân - Trưởng phòng Tổng Hợp, VietinBank Đông Anh; Điện thoại: 0934 666 899.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Đông Anh