»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 21/01/2022 03:29

VietinBank Đông Anh thông báo bán tài sản

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) đang tiến hành xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng để thu hồi nợ:

Thông tin về tài sản:

1. Tài sản là Quyền sử dụng (QSD) đất tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Giấy chứng nhận (GCN) QSD đất số bìa BĐ 487597, vào sổ cấp GCN số: CH 00063 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 14/1/2011.

- Thửa đất số 05, tờ bản đồ số 14

- Diện tích: 3054 m2 (đất ở và đất vườn liền kề)

2. Tài sản là QSD đất tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. GCN QSD đất số bìa: BĐ 455353, vào sổ cấp GCN số CH00078 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 17/3/2011.

- Thửa đất số 16a, tờ bản đồ số 17

- Diện tích: 2160 m2 (đất ở và đất vườn liền kề)

3. Tài sản là QSD đất tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. GCN QSD đất số bìa: G 267261, vào sổ cấp GCN QSD đất số 00214 QSD đất do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 25/3/1998.

- Thửa đất số 04, tờ bản đồ số 15

- Diện tích: 4659 m2 (đất ở và đất vườn liền kề)

Phương thức, giá bán tài sản: Theo thỏa thuận

VietinBank Đông Anh xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nêu trên được biết.

Mọi thông tin xin liên hệ:

- Phòng Tổng hợp, VietinBank Đông Anh

- Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024.39655282.

Trân trọng thông báo!.

VietinBank Đông Anh