»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 25/05: 208,41 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 25/05 mua: 48.48 nghìn đồng/chỉ, bán: 48.90 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 25/05: VN-Index: 8529.04 +6.30 HNX-Index: 109.15 +2.10 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 23/5/2020 11:45

VietinBank bầu bổ sung 3 Thành viên Hội đồng Quản trị

Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VietinBank thường niên 2020 đã bầu bổ sung ông Masahiko Oki, ông Shiro Honjo và bà Nguyễn Thị Bắc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024.

>> VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
HĐQT VietinBank tặng hoa chúc mừng các thành viên mới của HĐQT VietinBank.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, Luật các tổ chức tín dụng 47/2010/QH12, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank; căn cứ thông thư số 20/VBHN-NHNN ngày 28/8/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng; căn cứ công văn số 2508/NHNN-TTGSNH ngày 9/4/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của VietinBank, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank đã bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT.

Theo đó với tỷ lệ tán thành 100%, ĐHĐCĐ đã thông qua công tác nhân sự theo Tờ trình của HĐQT VietinBank; đồng thời ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase theo đề nghị của MUFG Bank để nhận nhiệm vụ mới cùng với việc MUFG Bank đề xuất Thành viên HĐQT bổ sung.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ đã thông qua bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Ông Masahiko Oki - Cán bộ điều hành và Phó Trưởng Bộ phận kế hoạch Ngân hàng Thương mại Toàn cầu MUFG Bank; ông Shiro Honjo - Cán bộ điều hành, Trưởng bộ phận Kế hoạch Ngân hàng thương mại Toàn cầu MUFG Bank giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank. ĐHĐCĐ cũng bầu bà Nguyễn Thị Bắc - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng TNHH Indovina giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập VietinBank.

Trong đó, ông Masahiko Oki là Thành viên HĐQT VietinBank kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank thay thế cho ông Hiroshi Yamaguchi.

VietinBank