»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 16/3/2023 04:41

VietinBank Trà Vinh thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh (VietinBank Trà Vinh) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Mua sắm thuê dịch vụ bảo vệ tại trụ sở và các phòng giao dịch VietinBank Trà Vinh”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Trà Vinh.

- Địa chỉ: 38A Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 1, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294 3863 827.                                  

- Mã số thuế: 0100111948-045.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại trụ sở và các phòng giao dịch VietinBank Trà Vinh.

- Loại Gói thầu: Mua sắm dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại VietinBank Trà Vinh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/12/2023).

3. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank Trà Vinh.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 8h00 ngày 21/3/2023 đến 8h00 ngày 28/3/2023 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSYC:

- Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Trà Vinh

- Địa chỉ: Tầng 3 số 38A, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 1, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294 386 3 827 - 0294 386 7531                                

- Giá bán 1 bộ HSYC: Miễn phí.

6. Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 28/3/2023.

- Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 28/3/2023.

- Địa điểm mở thầu: VietinBank Trà Vinh; địa chỉ: Số 38A, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 1, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

VietinBank Trà Vinh sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Trà Vinh

null - VietinBank null - VietinBank