»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 27/9/2021 09:53

VietinBank Tiên Sơn thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn (VietinBank Tiên Sơn) thông báo mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia Gói thầu “Mua sắm máy tính bảng, điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên năm 2021”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Tiên Sơn.

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Mã số thuế: 0100111948- 087.

2. Tên Gói thầu: Mua sắm máy tính bảng, điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên năm 2021.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Tiên Sơn.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 15h00 ngày 27/9/2021 đến 16h00 ngày 30/9/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Tiên Sơn; Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; SĐT: 0222 3740 984.

6. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Tiên Sơn; Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; SĐT: 0222 3740 984.

Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ yêu cầu, nộp hồ sơ đề xuất yêu cầu đại diện các đơn vị tham gia mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

7. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

8. Thời điểm đóng thầu: 16h00 ngày 30/9/2021.

9. Thời điểm mở thầu: 17h00 ngày 30/9/2021.

10. Các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Tiên Sơn; Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; SĐT: 0222 3740 984.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Tiên Sơn