»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 16/02/2024 09:02

VietinBank Thị xã Phú Thọ thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Phú Thọ (VietinBank Thị xã Phú Thọ) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Thị xã Phú Thọ”.

1. Thông tin bên mời thầu:

- Tên bên mời thầu: VietinBank Thị xã Phú Thọ.

- Địa chỉ: 136 Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3820 088.    

- Mã số thuế: 0100111948-112.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu:Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Thị xã Phú Thọ.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày 1/3/2024 đến hết ngày 29/2/2025.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Thị xã Phú Thọ.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC):

- Từ 9h00 ngày 19/2/2024 đến 9h00 ngày 22/2/2024 (trong giờ hành chính).

- Lưu ý: Khi đến nhận HSYC, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

5. Địa điểm phát hành HSYC và nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Thị xã Phú Thọ. Địa chỉ: 136 Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3820 088.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 22/2/2024.

8. Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 22/2/2024.

VietinBank Thị xã Phú Thọ sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Để biết thêm thông tin về Gói thầu vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Thị xã Phú Thọ. Địa chỉ: 136 Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3820 088.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Thị xã Phú Thọ

null - VietinBank null - VietinBank