»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 03/12/2021 11:00

VietinBank TP. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VietinBank TP. Hồ Chí Minh) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “May đồng phục cho cán bộ, nhân viên (CBNV) VietinBank TP. Hồ Chí Minh năm 2021”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên bên mời thầu:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Số 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 38297266.

- Mã số thuế: 0100111948-002.

2. Tên Gói thầu: May đồng phục cho CBNV VietinBank TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: May đồng phục cho CBNV VietinBank TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Vốn tự có của VietinBank.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 3/12/2021 đến hết 17h00 ngày 9/12/2021 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: VietinBank TP. Hồ Chí Minh; địa chỉ: Số 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

8. Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

9. Thời điểm mở thầu: 18h00 ngày 9/12/2021.

10. Thời điểm đóng thầu: 19h00 ngày 9/12/2021.

11. Địa điểm mở, đóng thầu: VietinBank TP. Hồ Chí Minh; địa chỉ: Số 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VietinBank TP. Hồ Chí Minh sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank TP. Hồ Chí Minh