»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 27/5/2022 04:24

VietinBank Sầm Sơn thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn (VietinBank Sầm Sơn) thông báo mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu mua sắm “Máy kiểm đếm và phân loại tiền 4 cửa tại VietinBank Sầm Sơn”.

        Thông tin chi tiết như sau:

        1. Thông tin bên mời thầu:

        - Chủ đầu tư: VietinBank Sầm Sơn.

        - Địa chỉ: 2 Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

        - Điện thoại: 02373 821 540

        - Mã số thuế: 0100111948-125

        2. Thông tin gói thầu:

        - Tên gói thầu mua sắm “Máy kiểm đếm và phân loại tiền 4 cửa trang cấp cho VietinBank Sầm Sơn năm 2022”.

        - Loại gói thầu: Mua sắm tài sản cố định thông thường năm 2022.

        - Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 1 máy kiểm đếm và phân loại tiền 4 cửa cho VietinBank Sầm Sơn.

        - Thời gian thực hiện gói thầu: Tháng 6/2022.

        3. Nguồn vốn: Vốn tự có của VietinBank.

        4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

        5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10h00 ngày 30/5/2022 đến 10h00 ngày 3/6/2022   (trong giờ hành chính).

        6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

        - Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Sầm Sơn.

        - Địa chỉ: 2 Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

        - Điện thoại: 02373 821 540.

        VietinBank Sầm Sơn sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

        Trân trọng thông báo!

VietinBank Sầm Sơn