»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 25/5/2023 02:51

VietinBank Sài Gòn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn (VietinBank Sài Gòn) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu “Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí”.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Sài Gòn.

- Địa chỉ: Số 1425 - 1427 Mỹ Toàn 2 (H4), đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 02854 106 363.                                  

- Mã số thuế: 0100111948-149.

2. Nội dung Gói thầu:

- Tên Gói thầu: “Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí”.

- Loại Gói thầu: Mua sắm tài sản cố định thông thường năm 2023.

- Nội dung Gói thầu: Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 ngày.

Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank Sài Gòn.

3. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sài Gòn Việt.

4. Giá trúng thầu: 340.360.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng) (Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%).

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 29/5/2023 đến hết ngày 2/6/2023.

Nhà thầu trúng thầu thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với VietinBank Sài Gòn theo đúng quy định hiện hành

VietinBank Sài Gòn

null - VietinBank null - VietinBank