»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 18/9/2023 02:40

VietinBank Quảng Trị thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (VietinBank Quảng Trị) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia chào hàng cạnh tranh Gói thầu “Trang cấp biển bảng, logo, bàn quầy, nội thất theo nhận diện thương hiệu tại Trụ sở VietinBank Quảng Trị”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Quảng Trị.

- Địa chỉ: 236 Hùng Vương, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Mã số thuế: 0100111948076.

2. Tên Gói thầu: Trang cấp biển bảng, logo, bàn quầy, nội thất theo nhận diện thương hiệu tại Trụ sở VietinBank Quảng Trị.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Quảng Trị.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 19/9/2023 đến ngày 25/9/2023 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Quảng Trị. Địa chỉ: 236 Hùng Vương, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

6. Hình thức phát hành hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời gian đóng thầu: 16h00 ngày 25/9/2023.

8. Thời gian mở thầu: 16h30 ngày 25/9/2023.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Quảng Trị

null - VietinBank null - VietinBank