»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 07/12/2021 08:49

VietinBank Quảng Trị thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (VietinBank Quảng Trị) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Mua sắm công cụ dụng cụ cho cán bộ, nhân viên VietinBank Quảng Trị”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên bên mời thầu:

- VietinBank Quảng Trị.

- Địa chỉ: Số 236 Hùng Vương, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Mã số thuế: 0100111948076.

2. Tên Gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ cho cán bộ, nhân viên VietinBank Quảng Trị.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Quảng Trị.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 14/12/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Quảng Trị. Địa chỉ: Số 236 Hùng Vương, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

6. Hình thức phát hành hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời gian đóng thầu: 16h00 ngày 14/12/2021

8. Thời gian mở thầu: 16h30 ngày 14/12/2021

Trân trọng thông báo!