»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 04/11/2019 03:35

VietinBank Phú Yên ký kết Thỏa thuận với Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 1/11, VietinBank Phú Yên cùng Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Phú Yên ký kết Thỏa thuận khung về việc cho vay có bảo lãnh của Quỹ.

>> VietinBank Phú Yên ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty Việt Beach >> VietinBank Phú Yên thúc đẩy hoạt động kinh doanh 3 tháng cuối năm
Lễ Ký kết thỏa thuận giữa 2 đơn vị

Tham dự buổi Lễ có: Ông Nguyễn Văn Hàn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên; ông Hồ Quang Đệ - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên kiêm Giám đốc Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho DNNVV tỉnh Phú Yên; ông Đặng Hồng Lĩnh - Giám đốc VietinBank Phú Yên; đại diện Sở Tài chính tỉnh Phú Yên; đại diện các doanh nghiệp uy tín tại địa bàn.

Theo nội dung tại Thỏa thuận, hai đơn vị thống nhất về quy trình phối hợp trong việc giới thiệu khách hàng, trao đổi thông tin thẩm định để ra quyết định cấp bảo lãnh tín dụng nhằm hỗ trợ cho DNNVV trên địa bàn tỉnh vay vốn tại VietinBank Phú Yên phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. VietinBank Phú Yên là ngân hàng thương mại đầu tiên trên địa bàn ký kết thỏa thuận với Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho DNNVV của tỉnh Phú yên về hoạt động này.

Sự kiện Ký kết Thỏa thuận giữa VietinBank Phú Yên và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho DNNVV sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và thành công hơn nữa giữa 2 bên, nâng mối quan hệ giữa 2 bên lên một tầm cao mới. Đồng thời, Thỏa thuận góp phần hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đặng Đăng Thục