»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 26/01: 223.66 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 26/01 mua: 56.10 nghìn đồng/chỉ, bán: 56.62 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 26/01: VN-Index: 1136.12 -29.93 HNX-Index: 227.82 -4.02 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 29/7/2020 04:34

VietinBank Phú Thọ thông báo bán khoản nợ/tài sản bảo đảm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ (VietinBank Phú Thọ) thông báo bán khoản nợ/tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khách hàng là Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Đăng để xử lý, thu hồi nợ vay.

1. Thông tin về khoản nợ:

1.1. Tên và địa chỉ của bên nợ:

- Tên: Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Đăng.

- Địa chỉ: Khu 12 xã Kim Đức, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

1.2. Dư nợ của Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Đăng tại VietinBank Phú Thọ tính đến ngày 27/7/2020 là: 33.781.095.842 đồng. Trong đó:

- Nợ gốc: 16.641.640.000 đồng;

- Nợ lãi tạm tính: 17.139.455.842 đồng.

1.3. TSBĐ cho khoản nợ: Nhà bán hàng, trưng bày sản phẩm, văn phòng 2 tầng và nhà bảo dưỡng, kho với diện tích 1.458 m2, hệ thống tường rào bao quanh, đường nội bộ, đường điện, đường nước, cây xanh được xây dựng trên quyền sử dụng đất thuê là 26.033,6 m2 thời hạn 49 năm theo Giấy chứng nhận, Quyền sử dụng đất số: AO 169521, AO 169523, AO 169524, AO 169525 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 5/2/2009 theo quyền sử dụng đất thuê mang tên Công  ty Cổ phần Thương mại Hồng Đăng.

2. Đối tượng mua nợ/mua tài sản bảo đảm:

Mọi cá nhân, tổ chức có đủ năng lực pháp luật theo quy định.

3. Cách thức chào mua khoản nợ/tài sản bảo đảm:

3.1. Liên hệ trực tiếp theo địa chỉ sau:

- VietinBank Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số nhà 1514, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt trì, tỉnh Phú Thọ.

- Ông: Đỗ Tiến Dũng - Trưởng Phòng Giao dịch Nông Trang; SĐT: 0210.3810.103/0912.093.290.

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Phòng Tổng hợp; SĐT: 02103.991.992/0901.788.960.

- Thời gian liên hệ: Trước 16h00 ngày 18/8/2020.

* Gửi hồ sơ chào mua khoản nợ/TSBĐ như sau: 

- Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị mua nợ/mua TSBĐ, trong đó có đầy đủ thông tin về bên mua, địa chỉ, đầu mối liên hệ và giá chào mua nợ/mua TSBĐ. Bên ngoài hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ chào mua khoản nợ/mua TSBĐ của Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Đăng, địa chỉ: Khu 12, xã Kim Đức, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp - VietinBank Phú Thọ; Số 1514, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, SĐT: 0210.3991.992/0901.788.960 (bà Phương); hoặc 0210.3810.103/0912.093.290 (ông Dũng).

- Thời hạn nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nợ/TSBĐ gửi hồ sơ chào mua đến đúng địa chỉ nêu trên  trước 16h00 ngày 18/8/2020 (theo giờ giao, nhận hồ sơ tại VietinBank Phú Thọ). VietinBank Phú Thọ có quyền từ chối bất kỳ hồ sơ chào mua khoản nợ/TSBĐ nhận được sau 16h00 ngày 18/8/2020.

4. Cách thức lựa chọn bên mua khoản nợ/tài sản bảo đảm:

VietinBank Phú Thọ sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Phú Thọ