»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 21/11/2023 10:27

VietinBank Nghệ An thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An (VietinBank Nghệ An) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia Gói thầu “Quà tặng nhân dịp Hội nghị khách hàng năm 2023”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Nghệ An. Địa chỉ: 7 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Mã số thuế: 0100111948-018.

2. Tên Gói thầu: Quà tặng nhân dịp Hội nghị khách hàng năm 2023.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 15h00 ngày 22/11/2023 đến 15h00 ngày 24/11/2023 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Nghệ An. Địa chỉ: 7 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Nghệ An. Địa chỉ: 7 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

7. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

8. Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 27/11/2023.

9. Thời điểm mở thầu: 16h00 ngày 27/11/2023.

10. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Nghệ An. Địa chỉ: 7 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238 3842 842.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Nghệ An