»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 26/5/2022 10:05

VietinBank Long An thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Long An (VietinBank Long An) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Dự án “Mua sắm đồng phục cán bộ, nhân viên (CBNV) năm 2022 tại VietinBank Long An”.

Thông tin chi tiết như sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị thông báo: VietinBank Long An.

- Địa chỉ: Số 396 Quốc lộ 1, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

- Mã số thuế: 0100111948-034

- Điện thoại/Fax/E-mail: 02723 826 715

2. Tên dự án: Mua sắm đồng phục CBNV năm 2022 tại VietinBank Long An.

3. Tên chủ đầu tư: VietinBank Long An

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm đồng phục CBNV năm 2022 tại VietinBank Long An.

5. Giá gói thầu: 620.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).

B. Nội dung thông báo:

- Tên bên mời thầu: VietinBank Long An

- Tên gói thầu: Mua sắm đồng phục CBNV năm 2022 tại VietinBank Long An

- Tên dự án: Đồng phục CBNV năm 2022 tại VietinBank Long An.

- Nguồn vốn: Hạch toán chi phí tại VietinBank Long An.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 8h00 ngày 26/5/2022 đến trước 11h00 ngày 6/6/2022.

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Long An.

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: Không mất phí.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Long An.

- Thời điểm đóng thầu: 11h00 ngày 6/6/2022.

- Bảo đảm dự thầu: 0 đồng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 11h30 ngày 6/6/2022, tại Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Long An.

VietinBank Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Long An