»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 17/9/2021 08:26

VietinBank KCN Bình Dương thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương (VietinBank KCN Bình Dương) thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm, trang cấp công cụ dụng cụ cho cán bộ nhân viên (CBNV) Chi nhánh KCN Bình Dương”;

1. Thông tin bên mời thầu:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương

- Địa chỉ: Số 20 Độc Lập, KCN Sóng  Thần 1, phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 02743.790309

- Mã số thuế: 0100111948-074

2. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: “Mua sắm, trang cấp công cụ dụng cụ cho CBNV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương”;

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;

- Nội dung gói thầu: “Mua sắm, trang cấp công cụ dụng cụ cho CBNV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương”;

- Giá gói thầu: 1.930.000.000 đồng. (đã bao gồm VAT và chi phí vận chuyển );

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank KCN Bình Dương

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 8h00 ngày 22/9/2021 đến hết 15h00 ngày 1/10/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSYC:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương;

- Địa chỉ: Số 20 Độc Lập, KCN Sóng  Thần 1, phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Giá bán 1 bộ HSYC: Miễn phí.

6. Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 15h30, ngày 1/10/2021.

- Thời điểm mở thầu: 16h00, ngày 1/10/2021.

- Địa điểm mở thầu: VietinBank KCN Bình Dương - Số 20 Độc Lập, KCN Sóng  Thần 1, phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trân trọng thông báo!

VietinBank KCN Bình Dương