»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 05/8/2021 11:02

VietinBank Hưng Yên thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên (VietinBank Hưng Yên) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Máy tính bảng và điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên VietinBank Hưng Yên năm 2021”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên chủ đầu tư: VietinBank Hưng Yên.

 - Địa chỉ: Số 1, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

-  Điện thoại: 0221 3863 741.

-  Mã số thuế: 0100111948-006.

2. Tên Gói thầu: Máy tính bảng và điện thoai di động cho cán bộ, nhân viên VietinBank Hưng Yên năm 2021.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá Gói thầu: 1.260.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng).

- Nội dung chính của Gói thầu: Mua sắm, trang cấp máy tính bảng và điện thoai di động cho cán bộ, nhân viên VietinBank Hưng Yên năm 2021 theo đúng quy định của VietinBank.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 8 và tháng 9/2021.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Hưng Yên.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 9/8/2021 đến trước 8h00 ngày 13/8/2021 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hưng Yên; Địa chỉ: Tầng 4, số 1, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

7. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

8. Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: Từ 8h00 ngày 13/8/2021 đến 8h00 ngày 17/8/2021 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hưng Yên; Địa chỉ: Tầng 4, số 1, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian mở hồ sơ yêu cầu: Từ 15h00 - 17h00 ngày 17/8/2021 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hưng Yên; Địa chỉ: Tầng 4, số 1, đường Điện Biên I, phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Hưng Yên