»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 14/6/2021 03:56

VietinBank Hồng Bàng thông báo bán tài sản

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng (VietinBank Hồng Bàng) thông báo bán toàn bộ khoản nợ (bao gồm nợ gốc, nợ lãi, phí…) của khách hàng Trần Đình Dũng tại VietinBank Hồng Bàng theo Hợp đồng tín dụng số 01-TĐD/2015-HĐTD/NHCT166 ngày 14/10/2015; Hợp đồng tín dụng số 02-TĐD/2015-HĐTD/NHCT166 ngày 23/11/2015; Hợp đồng tín dụng số 03-TĐD/2016-HĐTD/NHCT166 ngày 30/8/2016; Giấy đề nghị phát hành Thẻ tín dụng kiêm hợp đồng ngày 19/05/2016.

Thông tin về khoản nợ và tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

1. Thông tin về khoản nợ:

Tổng dư nợ của khách hàng Trần Đình Dũng tại VietinBank Hồng Bàng tạm tính đến ngày 31/5/2021 là: 5.735.655.596 đồng, cụ thể như sau:

+ Nợ gốc: 3.680.669.597 đồng (trong đó dư nợ thẻ TDQT là 38.490.329 đồng).

+ Nợ lãi cộng dồn: 1.735.098.418 đồng.

+ Nợ lãi phạt cộng dồn: 261.261.436 đồng.

+ Nợ lãi thẻ tín dụng quốc tế: 58.426.145 đồng.

+ Phí: 200.000 đồng.

2. Thông tin tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm cho toàn bộ các khoản vay trên gồm:

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng (QSD) 198 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố số 4, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng (thửa đất số Lô 31+32, tờ bản đồ số 5) theo giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB225605 do UBND quận Hải An cấp ngày 30/10/2015 cho ông Trần Đình Dũng và vợ là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Theo hợp đồng thế chấp bất động sản số 02-TDD-2015-HĐTC/NHCT166 ngày 16/10/2015). Chi tiết như sau:

- Đất ở:

+ Diện tích sử dụng riêng: 198 m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nhà ở:

+ Diện tích sàn 372 m2.

+ Diện tích xây dựng 124 m2.

+ Số lượng tầng: 3 tầng.

3. Giá bán/chuyển nhượng dự kiến: Giá mua/bán theo thỏa thuận. Các đối tác có nhu cầu quan tâm xin liên hệ để biết thêm thông tin.

4.  Thông tin liên hệ tại Chi nhánh:

- Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Trưởng phòng, PGD Hùng Vương. Điện thoại: 0914 925 889.

- Ông Nguyễn Công Trúc - Trưởng phòng Tổng hợp. Điện thoại: 0904 214 161.

VietinBank Hồng Bàng xin thông báo đến các Chi nhánh trong hệ thống và các đơn vị/cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ và hỗ trợ giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua khoản nợ nói trên.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Hồng Bàng