»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 13/10/2021 03:20

VietinBank TP. HCM thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM (VietinBank TP. HCM) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Mua sắm máy tính bảng cho cán bộ, nhân viên VietinBank TP. HCM năm 2021”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên bên mời thầu:

- VietinBank TP. HCM.

- Địa chỉ: Số 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

- Điện thoại: 0283 8297 266.

- Mã số thuế: 0100111948-002.

2. Tên Gói thầu: Mua sắm máy tính bảng cho cán bộ, nhân viên VietinBank TP. HCM năm 2021.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Giá Gói thầu: 1.373.790.000 đồng.

- Nội dung Gói thầu: Mua sắm máy tính bảng cho cán bộ, nhân viên VietinBank TP. HCM năm 2021.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Vốn tự có của VietinBank.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ một giai đoạn.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 14/10/2021 đến hết 15h00 ngày 20/10/2021 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: VietinBank TP. HCM; Địa chỉ: Số 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

8. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

9. Thời điểm mở thầu: 15h01 ngày 20/102021.

10. Thời điểm đóng thầu: 17h ngày 20/10/2021.

11. Địa điểm mở đóng thầu: VietinBank TP. HCM; Địa chỉ: Số 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Trân trọng thông báo!

VietinBank TP. HCM