»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 16/02/2024 09:33

VietinBank Cao Bằng thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng (VietinBank Cao Bằng) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia Gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Cao Bằng”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Cao Bằng.  

- Địa chỉ: Tòa nhà Phoenix phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại: 0206 3958 959.

- Mã số thuế: 0100111948-158.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Cao Bằng.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Cao Bằng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank Cao Bằng.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 

- Từ 8h00 ngày 16/2/2024 đến 9h30 ngày 23/2/2024 (trong giờ hành chính).

- Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ yêu cầu, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất:

- Phòng Tổ chức Tổng hợp, VietinBank Cao Bằng.

- Địa chỉ: Tòa nhà Phoenix phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 23/2/2024.

8. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 23/2/2024.

9. Các thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Cao Bằng. Địa chỉ: Tòa nhà Phoenix phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 0206 3958 959.

VietinBank Cao Bằng sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Cao Bằng

null - VietinBank null - VietinBank