»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 19/10/2021 02:51

VietinBank Bình Thuận thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (VietinBank Bình Thuận) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu - gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ (CCDC) cho cán bộ, nhân viên (CBNV) VietinBank Bình Thuận, sử dụng chi phí của VietinBank Bình Thuận.

VietinBank Bình Thuận kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự với nội dung như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

Chủ đầu tư: VietinBank Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

MST: 0100111948027

2. Thông tin gói thầu:

- Tên Gói thầu: Mua sắm CCDC cho CBNV VietinBank Bình Thuận.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Mua máy tính bảng, điện thoại

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Bình Thuận.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ ngày 19/10/2021 đến ngày 22/10/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSYC:

Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Bình Thuận

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

6. Hình thức phát hành HSYC: Miễn phí

7. Thời điểm đóng thầu: 16h00 ngày 22/10/2021

8. Thời điểm mở thầu: 16h30 ngày 22/10/2021

VietinBank Bình Thuận sẽ tiếp nhận và đánh giá Hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu và Hồ sơ yêu cầu. VietinBank Bình Thuận sẽ có văn bản yêu cầu Nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bình Thuận