»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 30/3/2021 09:31

VietinBank Bình Thuận thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (VietinBank Bình Thuận) thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm. Nội dung cụ thể như sau:

I. Tên, địa chỉ của đơn vị có khoản nợ đấu giá:

+ Tên đơn vị: VietinBank Bình Thuận.

+ Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

II. Tên khoản nợ và giá khởi điểm, tài sản bảo đảm của khoản nợ đấu giá:

1. Tên khoản nợ: Khoản nợ Công ty TNHH MELON.

2. Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là: 26.400.496.294 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, bốn trăm triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi bốn đồng).

- Giá khởi điểm trên (tính lãi đến 17/3/2021) chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/khoản nợ, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có). Khi thực hiện mua khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

III. Tài sản đảm bảo của khoản nợ:

+ Khu du lịch Melon Resort tại khu phố 5, Phú Hài, Phan Thiết; Địa chỉ: Đường Nguyễn Thông - Phan Thiết) theo Hợp đồng số 30110005/HĐTC ngày 21/7/2011.

+ Quyền sử dụng đất có diện tích: 21.072 m2. Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ.

+ Thời hạn sử dụng: Đến ngày 3/3/2033.

+ Tài sản gắn liền với đất: Các công trình xây dựng gồm 4.866,76 m2 xây dựng 6.579,90 m2 sàn sử dụng.

+ Giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm:

- Hợp đồng thuê đất số 88/HĐTC ngày 9/12/2010

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất số BL 159784, số vào số cấp Giấy chứng nhận CT05345, do Sở Tài nguyên cấp ngày 17/10/2014.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất số BL 159785, số vào số cấp Giấy chứng nhận CT05344, do Sở Tài nguyên cấp ngày 17/10/2014.

- Tính pháp lý của hồ sơ tài sản bảo đảm: Đầy đủ, đảm bảo được quyền lợi bên nhận thế chấp. 

IV. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

+ Các tổ chức tham gia phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 - Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do VietinBank quy định. Cụ thể như sau:

- Có hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp theo yêu cầu của VietinBank.

- Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống thông tin cần thiết phục vụ đấu giá.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá (có Hợp đồng dịch vụ đấu giá trong 2 năm gần nhất).

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận.

V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của VietinBank. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VietinBank Bình Thuận lựa chọn).

- Nơi nhận hồ sơ: VietinBank Bình Thuận. Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

VI. Thông tin liên hệ chi tiết:

+ VietinBank Bình Thuận.

- Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Nguyễn Ngọc Cầm - Giám đốc VietinBank Bình Thuận; SĐT: 0913 175 229.

+ Ông Ngô Thái Mỹ - Trưởng phòng Tổng hợp; SĐT: 0909 452 838.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bình Thuận