»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 15/9/2021 03:09

VietinBank Bình Phước thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước (VietinBank Bình Phước) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Mua sắm máy tính bảng và điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên VietinBank Bình Phước”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Bình Phước

- Địa chỉ: 622 quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 02713.870859

- Mã số thuế: 0100111948-072

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Mua sắm máy tính bảng và điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên VietinBank Bình Phước.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Mua máy tính bảng và điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên VietinBank Bình Phước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

3. Nguồn vốn: Vốn chi phí của VietinBank Bình Phước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 16/9/2021 đến 9h00 ngày 24/9/2021 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Bình Phước.

- Địa chỉ: 622 quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 02713870859.

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời gian đóng, mở thầu: 

- Thời gian đóng thầu: 13h30 ngày 24/9/2021.

- Thời gian mở thầu: 14h00 ngày 24/9/2021.

- Địa điểm mở thầu: VietinBank Bình Phước; Địa chỉ: 622 quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

VietinBank Bình Phước sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bình Phước