»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 10/08: 245.24 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 10/08 mua: 56.50 nghìn đồng/chỉ, bán: 58.15 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 10/08: VN-Index: 843.20 +1.74 HNX-Index: 113.64 +0.87 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 28/11/2019 02:05

VietinBank Bảo Lộc thông báo bán khoản nợ của Công ty Thành Phát

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc (VietinBank Bảo Lộc) thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm (TSBĐ) của Công ty TNHH Một Thành Viên (MTV) Thành Phát để xử lý, thu hồi nợ vay.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin về khoản nợ:

1.1. Thông tin công ty:

- Tên: Công ty TNHH MTV Thành Phát;

- Địa chỉ: Số 783 Trần Phú, phường Blao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

1.2. Dư nợ của Công ty TNHH MTV Thành Phát tại VietinBank Bảo Lộc tính đến hết ngày 25/11/2019 là: 34.130.778.672 đồng. Trong đó:

 - Dư nợ gốc: 23.250.000.000 đồng;

 - Lãi trong hạn: 8.240.642.629 đồng;

 - Lãi quá hạn: 2.640.136.043 đồng.

Nguyên trạng khoản nợ: VietinBank Bảo Lộc đã khởi kiện có bản án và quyết định thi hành án.

1.3. TSBĐ cho khoản nợ:

Tài sản thế chấp là 3 Quyền sử dụng đất (QSDĐ), bao gồm QSDĐ số T418237 vào sổ số 0200 QSDĐ/1951/QĐ(T) do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 17/8/2001; QSDĐ số T418514 vào sổ số 00105 QSDĐ do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 20/11/2002; QSDĐ số T418708 vào sổ số 00111 QSDĐ do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 10/7/2003. Tổng diện tích của 3 QSDĐ trên là: 223 ha gồm đất nông, lâm kết hợp tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

VietinBank Bảo Lộc bán toàn bộ khoản nợ với nguyên trạng khoản nợ, bao gồm: Toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với khoản nợ của Bên bán đối với Bên nợ, quyền xử lý TSBĐ và các quyền, lợi ích khác có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc quyền sở hữu của Bên bán; kể cả các quyền lợi, nghĩa vụ trước, trong và sau khi mua bán nợ. Phương thức mua bán không truy đòi.

2. Giá bán khoản nợ: Theo giá thị trường và thỏa thuận của các bên sau khi được VietinBank chấp thuận.

3. Cách thức chào mua khoản nợ:

3.1. Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến việc mua nợ/TSBĐ liên hệ trực tiếp theo địa chỉ sau:

- VietinBank Bảo Lộc; địa chỉ: Số 01-03 Đường 28/3, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Liên hệ: Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Tổng hợp; Điện thoại: 0974.032.400.

- Thời gian liên hệ: Chậm nhất đến 17h00 ngày 9/12/2019.

3.2. Hoặc gửi Hồ sơ chào mua khoản nợ:

- Thành phần Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị mua nợ (ghi rõ giá chào mua); Hồ sơ năng lực tài chính. Bên ngoài Hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ chào mua khoản nợ của Công ty TNHH MTV Thành Phát”.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ: Phòng Tổng hợp, VietinBank Bảo Lộc; địa chỉ: Số 01 - 03 Đường 28/3, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời hạn nhận Hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ có TSĐB gửi Hồ sơ chào mua đến đúng địa chỉ nêu trên trong thời hạn chậm nhất đến 17h00 ngày 9/12/2019. VietinBank Bảo Lộc có quyền từ chối bất kỳ Hồ sơ chào mua khoản nợ nào nhận được sau 17h00 ngày 9/12/2019.

4. Cách thức lựa chọn bên mua khoản nợ/TSBĐ:

VietinBank Bảo Lộc sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.

Trân trọng thông báo!         

VietinBank Bảo Lộc