»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 20/11/2023 09:03

VietinBank Bãi Cháy thông báo mời chào hàng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bãi Cháy (VietinBank Bãi Cháy) có kế hoạch tổ chức chào hàng Gói mua sắm “Thuê nhân viên bảo vệ tại trụ sở chi nhánh và 5 phòng giao dịch”; sử dụng nguồn chi phí của VietinBank Bãi Cháy.

VietinBank Bãi Cháy kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.

Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại: VietinBank Bãi Cháy, số 393 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoặc số điện thoại 02033 844 702.

Nhà thầu có thể đăng ký tham dự trước với bên mời thầu theo thời gian: Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ VietinBank Bãi Cháy, số 393 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoặc số điện thoại 02033 844 702.

- Nội dung chính của Gói mua sắm: “Thuê nhân viên bảo vệ trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch” theo quy định của VietinBank.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12/2023.

Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí tại VietinBank Bãi Cháy, số 393 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải được gửi đến VietinBank Bãi Cháy chậm nhất là trước 9h00 ngày 24/11/2023.

VietinBank Bãi Cháy sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các nhà thầu theo đúng quy định và sẽ thông báo cho nhà thầu được lựa chọn thực hiện Gói mua sắm “Thuê nhân viên bảo vệ trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch” đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bãi Cháy

null - VietinBank