»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 20/9/2023 08:37

VietinBank Bắc Sài Gòn thông báo bán khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn (VietinBank Bắc Sài Gòn) thông báo bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM. Điện thoại: 0283 8115 845. Fax: 0283 8113 220.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: VietinBank Bắc Sài Gòn. Địa chỉ: 144A tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. HCM. Điện thoại: 0283 7909 897. Fax: 0283 7909 652.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Thông tin khoản nợ:

- Bên nợ: CTCP Xây dựng Công nghiệp.

- Địa chỉ: 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

- Số đăng ký kinh doanh số: 0302620641 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 9/11/2020.

- Khoản nợ của CTCP Xây dựng Công nghiệp (sau đây gọi là “Bên nợ”) tại VietinBank Bắc Sài Gòn đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng (HĐTD):

+ HĐTD số 037/2016-HĐTDHM /NHCT948-DESCON ngày 20/12/2016; văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTD số 037/2016-HĐTDHM-SĐBS01/NHCT948-DESCON ngày 1/8/2017; văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTD số 037/2016-HĐTDHM-SĐBS02/NHCT948-DESCON ngày 9/1/2018; văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTD số 037/2016-HĐTDHM-SĐBS03/NHCT948-DESCON ngày 27/4/2018.

+ HĐTD số 038/2016-HĐTDHM /NHCT948-CNDESCONTAYNINH ngày 20/12/2016; văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTD số 038/2016-HĐTDHM-SĐBS01/NHCT948- CNDESCONTAYNINH ngày 1/8/2017; văn bản sửa đổi, bổ sung HĐTD số 038/2016-HĐTDHM-SĐBS02/NHCT948- CNDESCONTAYNINH ngày 1/3/2018.

+ HĐTD số 024/2018-HĐTDHM/NHCT948-DESCON ngày 22/6/2018.

 3.2. Giá trị của khoản nợ:

- Giá trị của khoản nợ được đấu giá bao gồm toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh cho đến ngày bán nợ.

- Dư nợ của khoản nợ tạm tính đến ngày 13/9/2023 là: 561.047.517.357 đồng (Bằng chữ Năm trăm sáu mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm mười bảy ngàn ba trăm năm mươi bảy đồng chẵn). Trong đó: Dư nợ gốc: 327.251.940.055 đồng; lãi trong hạn cộng dồn: 159.527.676.837; lãi quá hạn cộng dồn: 74.267.900.465; tổng cộng: 561.047.517.357 đồng.

3.3. Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Bên nợ đối với khoản nợ:

- Các quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng thi công công trình, quyền tài sản khác và quyền sử dụng đất cụ thể xem tại đây.

- Chi tiết 20 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xem tại đây.

4. Thông tin đấu giá:

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Giá khởi điểm toàn bộ khoản nợ: Giá khởi điểm khoản nợ là: 265.074.071.445 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn bốn trăm bốn mươi lăm đồng chẵn).

- Ghi chú:

+ Bên bảo đảm không hợp tác bàn giao tài sản bảo đảm.

+ Khoản nợ được bán theo hình thức không truy đòi.

+ Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là giá bán theo hiện trạng thực tế hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ hiện nay.

+ Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, thuế, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có). Trong trường hợp phát sinh các khoản thuế, phí, nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bên thứ ba khi chuyển giao khoản nợ thì người trúng đấu giá chịu.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 26/09/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

- Tiền đặt trước: Khoản tiền đặt trước mà người tham gia đấu giá phải nộp là 10% so với giá khởi điểm, được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM số: 685619686868 mở tại VietinBank Chi nhánh 12 TP. HCM.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/9/2023, 26/9/2023 và đến 17h00 ngày 27/9/2023.

5. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 26/9/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 28/9/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bắc Sài Gòn

null - VietinBank null - VietinBank