»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 19/9/2023 04:28

VietinBank Bắc Phú Thọ thông báo đấu giá khoản nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ (VietinBank Bắc Phú Thọ) thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần (CTCP) Giấy BBP.

Thông tin như sau:

1. Tổ chức có tài sản đấu giá: VietinBank Bắc Phú Thọ. Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3970 604.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt. Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0246 6505 360.

3. Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của CTCP Giấy BBP phát sinh tại VietinBank Bắc Phú Thọ, theo các hợp đồng tín dụng đã ký giữa CTCP Giấy BBP và VietinBank Bắc Phú Thọ (Hợp đồng tín dụng số 09.24.0004 ngày 16/3/2009; hợp đồng tín dụng số 14.39.0006-HĐTDHM ngày 19/6/2014).

4. Thông tin khoản nợ:

4.1 Thông tin bên nợ:

- CTCP Giấy BBP. Địa chỉ: Khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Anh Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số kinh doanh số 2600266118 do Sở Kế khoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 2/10/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/7/2018.

4.2 Toàn bộ khoản nợ bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt, phí… tạm tính đến ngày 2/1/2023 là: Dư nợ gốc: 212.576.688.241 đồng. Lãi vay trong hạn: 163.296.433.116 đồng. Lãi phạt quá hạn: 23.528.848.212 đồng. Tổng dư nợ gốc và lãi tính đến ngày 2/1/2023 là 399.401.969.569 đồng.

4.3 Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ bao gồm các giao dịch bảo đảm sau:

-  Toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị và các hạng mục khác phục vụ sản xuất giấy in, viết của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy in, viết công suất 50.000 tấn/năm của CTCP Giấy BBP được đầu tư xây dựng, lắp đặt trên đất của 2 quyền sử dụng đất có diện tích 31.867m2 (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 72690 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 4/11/2009 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 071945 cho UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 5/11/2004) tại: Khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo hợp đồng thế chấp tài sản số 12.39.0039/HĐTC ngày 10/9/2012 và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- Toàn bộ nhà xưởng và vật kiến trúc khác được xây dựng trên đất của quyền sử dụng đất có diện tích 18.945m2 (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 72690 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 04/11/2009 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 071945 cho UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 5/11/2004) tại: Khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo hợp đồng thế chấp tài sản số 10.30.0038 ngày 22/4/2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- Dây chuyền thiết bị tẩy trắng bột tre công suất 10.000 tấn/năm, hệ thống thiết bị xeo, hệ thống máy khuấy bột, máy biến áp 1.500KVA, hệ thống cân điện tử... theo hợp đồng thế chấp tài sản số 10.30.0041 ngày 22/04/2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- 5 phương tiện vận tải gồm: 1 xe ô tô con biển kiểm soát 19L-5345; 2 xe Volvo 642; 1 xe ô tô tải biển kiểm soát 19L-6780; 1 xe nâng hàng theo hợp đồng thế chấp tài sản số 10.30.0037 ngày 22/4/2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

5. Hồ sơ khoản nợ:

- Hồ sơ pháp lý của bên nợ, bên bảo đảm.

- Hồ sơ tín dụng.

- Hồ sơ thế chấp, tài sản bảo đảm.

- Hồ sơ khác liên quan đến khoản nợ.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Giá khởi điểm: 60.895.919.333 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm mười chín nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu khoản nợ. Các chi phí này do người mua được khoản nợ chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.089.591.933 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm tám mươi chín triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn, chín trăm ba mươi ba đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 19/9/2023 đến hết ngày 25/9/2023.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt; địa chỉ: Phòng 105, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

9. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:  

- Trong 3 ngày làm việc gồm: Ngày 22/9/2023, 25/9/2023 và ngày 26/9/2023.

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt theo hướng dẫn trong Quy chế cuộc đấu giá.

 10. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

- Thời gian: 10h00 ngày 27/9/2023.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt; địa chỉ: Phòng 206, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

11. Thông tin khác vui lòng liên hệ:

- VietinBank Bắc Phú Thọ. Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Dương Anh Tuân - Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN); điện thoại: 0912 879 082.

+ Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Cán bộ Phòng KHDN; điện thoại: 0986 983 890.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bắc Phú Thọ

null - VietinBank null - VietinBank