»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 27/10/2021 04:06

VietinBank Bắc Hưng Yên thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên (VietinBank Bắc Hưng Yên) thông báo kế hoạch mời nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Mua sắm, trang cấp công cụ, dụng cụ cho cán bộ, nhân viên VietinBank Bắc Hưng Yên”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Bắc Hưng Yên.

- Địa chỉ: Số 88, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: 0221 3942 513.

- Mã số thuế: 0100111948-123.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Mua sắm, trang cấp công cụ, dụng cụ cho cán bộ, nhân viên VietinBank Bắc Hưng Yên.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Mua máy tính bảng, phụ kiện máy tính bảng, điện thoại di động

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Bắc Hưng Yên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 27/10/2021 đến 8h00 ngày 2/11/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Bắc Hưng Yên. Địa chỉ: Số 88, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 2/11/2021.

8. Thời điểm mở thầu: 8h00 ngày 2/11/2021.

VietinBank Bắc Hưng Yên sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!