»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 08/4/2021 02:41

VietinBank Bắc Hà Nội lựa chọn nhà thầu cho Gói mua sắm “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Chi nhánh số hóa thông minh”

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội (VietinBank Bắc Hà Nội) thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Gói mua sắm “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Chi nhánh số hóa thông minh”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên Gói mua sắm: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Chi nhánh số hóa thông minh tại VietinBank Bắc Hà Nội.

2. Địa điểm sử dụng: Trụ sở chính VietinBank Bắc Hà Nội.

3. Khối lượng công việc, tổng giá trị Gói mua sắm:  

Đơn vị: Đồng

TT

Nội dung

Đơn vị

SL

 Đơn giá thiết bị
(Chưa bao gồm VAT)

Thành tiền
(Bao gồm VAT)
( Đơn vị : đồng)

1

2

3

4

5

6=4*5

I

Cung cấp và lắp đặt hệ thống Chi nhánh số hóa thông minh

 

 

 

 

a

Tablet lắp đặt tại bàn giao dịch viên

Chiếc

9

20.000.000

198.000.000

b

Kiosk nhận diện khuôn mặt và phát số tự động

Chiếc

1

65.000.000

71.500.000

c

Lắp đặt và tích hợp hệ thống

Hệ thống

1

26.950.000

29.645.000

Tổng cộng

 

 

 

299.145.000

- Tổng giá trị dự toán Gói mua sắm: 299.145.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có VietinBank.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2021.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

10. Các thông tin liên quan đến Gói mua sắm vui lòng liên hệ:

- VietinBank Bắc Hà Nội; Địa chỉ: Số 144 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Khả Chính - Phó Phòng Tổ chức Hành chính; SĐT: 0989 289 669

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bắc Hà Nội