»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 24/11/2021 02:38

VietinBank Thủ Thiêm thông báo mời thầu

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Thủ Thiêm.

- Địa chỉ: 282 - 284 - 286 - 288 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0100111948- 160.

- Số điện thoại: 028 3933 1133.

2. Thông tin gói thầu:  

- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô 5 chỗ ngồi (Toyota Camry 2.5Q) năm 2021.

- Nội dung: Mua sắm 1 xe ô tô 5 chỗ ngồi (Toyota Camry 2.5Q) năm 2021.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Thủ Thiêm.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 15h00 ngày 24/11/2021 đến 15h00 ngày 30/11/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Thủ Thiêm.

- Địa chỉ: 282 - 284 - 286 - 288 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại:  028 3933 1133.

Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ yêu cầu, nộp hồ sơ đề xuất yêu cầu đại diện các đơn vị tham gia mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 30/11/2021.

8. Thời điểm mở thầu: 15h30 ngày 30/11/2021.

9. Địa điểm mở thầu: VietinBank Thủ Thiêm.

VietinBank Thủ Thiêm sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hồ sơ yêu cầu. VietinBank Thủ Thiêm sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Thủ Thiêm