»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 29/12/2022 02:55

Thông báo thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

Căn cứ Nghị quyết số 184/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 08/06/2022 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) V/v thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Nguyễn Đình Chiểu trực thuộc VietinBank Chi nhánh Sài Gòn;

Căn cứ Công văn số 3741/HCM-TTr2 ngày 22/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM V/v thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Đình Chiểu trực thuộc VietinBank Chi nhánh Sài Gòn;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 21/03/2016, thay đổi lần gần nhất ngày 27/12/2022.

VietinBank Chi nhánh Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Nguyễn Đình Chiểu trực thuộc VietinBank Chi nhánh Sài Gòn, cụ thể như sau:

  • Địa điểm cũ: Số 278A Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
  • Địa điểm mới: Số 354, 356, 360/2, 360/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP. HCM.

Thời gian hoạt động: Kể từ ngày 01/01/2023.

Trân trọng thông báo.

VietinBank Chi nhánh Sài Gòn