»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 15/7/2021 10:00

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo phát hành hóa đơn điện tử như sau:

1. Hóa đơn điện tử do VietinBank phát hành là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

2. Thời gian bắt đầu sử dụng: 15/7/2021.

3. Loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn:

- Loại 1 - Hóa đơn giá trị gia tăng: Các ký hiệu hóa đơn sử dụng là 1K21TAA, 1K21TAB, 1K21TBA, 1K21TBB; 1K21TCA, 1K21TCB.

- Loại 3 - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử: Ký hiệu hóa đơn sử dụng là 3K21TDA.

4. Đơn vị sử dụng hóa đơn: Trụ sở chính và toàn bộ chi nhánh, đơn vị sự nghiệp của VietinBank.

5. Trang thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://eInvoice.vietinbank.vn.

Trân trọng thông báo!

VietinBank