»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 11/6/2021 10:26

Thông báo mời thầu nhà đầu tư: Dự án VietinBank Tower

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo:

Dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Hà Nội (Dự án) đã được Đại hội đồng cổ đông của VietinBank thông qua chủ trương tái cơ cấu, trong đó ưu tiên phương án VietinBank chuyển nhượng toàn bộ Dự án và mua lại Tháp 68 tầng để làm trụ sở làm việc.

VietinBank xin trân trọng kính mời các Nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực tài chính và quan tâm đến Dự án nói trên gửi cho chúng tôi Bản đăng ký quan tâm; đồng thời đến làm việc để được cung cấp thông tin, nhằm phục vụ việc thẩm định đầu tư và tham gia vào các giai đoạn tiếp theo của quá trình tái cơ cấu Dự án.

Thời hạn liên hệ và gửi Bản đăng ký quan tâm: Không muộn hơn ngày 15/07/2021

Địa chỉ và thông tin liên hệ:

- Ông Trần Minh Đức - Phó Chánh văn phòng HĐQT VietinBank.

Điện thoại: 02436244846

Địa chỉ emai: Duc.tm@vietinbank.vn

Hoặc:

- Ông Nguyễn Đức Thành

Điện thoại: 0912800995

Địa chỉ email: ndthanh@vietinbank.vn

Địa chỉ: VietinBank 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo và kính mời !

VietinBank