»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 10/8/2018 08:20

Kỷ niệm 1 năm thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Đã một năm kể từ ngày nhấn nút khai trương thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) Việt Nam (10/8/2017 - 10/8/2018) nhưng cảm xúc tại thời khắc đó của những người trong nhóm dự án vẫn được gói gọn trong các cụm từ “Vinh dự - Hồi hộp - Căng thẳng - Vỡ òa - Hạnh phúc”.

>> VietinBank thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh >> Sẵn sàng khai mở thị trường chứng khoán phái sinh
Các đại biểu nhấn nút khai trương TTCKPS ngày 10/8/2017

TTCKPS Việt Nam đi vào hoạt động chính là mốc son mới của TTCK Việt Nam nói chung và VietinBank nói riêng bởi lẽ VietinBank mang sứ mệnh quan trọng, là huyết mạch thông suốt nuôi dưỡng “đứa con” của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời điểm đó, để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống phát sinh, các kịch bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi người một vị trí, một vai trò dưới sự chỉ huy của “nhạc trưởng” Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Dự án “Giải pháp Thanh toán cho giao dịch thanh toán chứng khoán phái sinh”.

Đúng 9 giờ 00, ngày 10/8/2017, các đại biểu của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và VietinBank nhấn nút khai trương TTCKPS thì cũng là thời khắc trong forum của nhóm dự án nổi lên dòng chữ “Chúng ta thành công rồi”. Hệ thống giao dịch chứng khoán và thanh toán cho giao dịch CKPS thông suốt và khớp lệnh thành công.

Đã một năm trôi qua, từ những ngày đầu tiên chỉ có 270 nhà đầu tư với 375 giao dịch và cho đến thời khắc này, tròn một năm (9 giờ 00 ngày 10/8/2018) đã đạt doanh số 11.283 tỷ VND với 97.871 giao dịch, tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch bình quân 35%/tháng, đặc biệt tăng mạnh từ tháng 5/2018 đến nay.

TTCK phái sinh là đòn bẩy thúc đẩy thị trường chứng khoán mở rộng về quy mô, đa dạng hóa sản phẩm, cơ cấu nhà đầu tư để phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay, đồng thời là công cụ quản lý rủi ro, nhất là rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro vỡ nợ tín dụng, rủi ro giá chứng khoán… cho các nhà đầu tư.

Với giải pháp Ngân hàng Thanh toán cho thị trường Chứng khoán phái sinh, VietinBank thực hiện vai trò là Ngân hàng thực hiện toàn bộ các giao dịch thanh toán, bù trừ chứng khoán phái sinh, kết nối trao đổi dữ liệu điện tử tức thời với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các công ty chứng khoán, VietinBank đã đóng góp vai trò quan trọng trong công cuộc triển khai thành công thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

PV