»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 24/5/2018 03:29

Khơi nguồn sáng tạo SME 2018

Từ nay đến hết tháng 10/2018, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Khối Khách hàng Doanh nghiệp phối hợp với Trường Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank phát động Chương trình “SME KAIZEN 2018 - Khơi nguồn sáng tạo SME 2018”. 

>> Trao thưởng chương trình “Khởi động nhanh - Tranh thưởng lớn cùng SME Bancass” >> Người chiến thắng đầu tiên Cuộc thi online “Tự hào 30 năm VietinBank” là ai?
Poster Chương trình

Chương trình “SME KAIZEN 2018 - Khơi nguồn sáng tạo SME 2018” được phát động với mục tiêu nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo cũng như nhân rộng những sáng kiến phát triển kinh doanh của phân khúc SME.

Chương trình được triển khai trong toàn hệ thống VietinBank dành cho các cá nhân/nhóm tác giả đang làm việc tại VietinBank có các sáng kiến về một hay nhiều ý sau:

  • Chính sách - quy trình - sản phẩm: Điều chỉnh chính sách/quy trình/sản phẩm cho phù hợp với đặc tính phân khúc SME theo ngành/lĩnh vực thế mạnh của từng địa phương; Xây dựng và phát triển chính sách/quy trình sản phẩm, gói sản phẩm mới dành cho phân khúc khách hàng SME để gia tăng hiệu quả khai thác và sự cạnh tranh của VietinBank; Chính sách chăm sóc khách hàng VIP (SME club), nhóm khách hàng phổ thông...
  • Công tác quản lý và nâng cao hiệu quả bán hàng: Phương thức triển khai bán hàng hiệu quả (gồm các giải pháp mới để tìm kiếm, phát triển khách hàng; quản lý nhóm và triển khai công tác bán tại chi nhánh/phòng giao dịch...). Phát triển công cụ hỗ trợ bán hàng hiệu quả (gồm quản lý khách hàng, quản lý dòng tiền và giám sát khách hàng...). Tăng hiệu quả tương tác giữa phòng SME trụ sở chính với chi nhánh, chi nhánh với khách hàng...
  • Các sáng kiến liên quan đến định giá (phí, lãi suất, dự phòng...), công cụ quy đổi lợi ích khách hàng...
  • Các dịch vụ gia tăng nhằm tăng tính trung thành của khách hàng SME.
  • Các sản phẩm truyền thông là những tác phẩm nhằm nghệ thuật hóa các nội dung liên quan đến SME phục vụ truyền thông tới khách hàng hoặc nội bộ như mẫu thẻ, mẫu logo SME, mẫu poster, mẫu ấn phẩm, tờ rơi, video clip ngắn liên quan tới khách hàng/sản phẩm/dịch vụ của SME... và các hình thức thể hiện liên quan tới các hoạt động triển khai công tác bán hàng/triển khai kinh doanh SME tại các đơn vị.

Tiêu chí xét thưởng của chương trình:

  • Sáng kiến chuyên môn: Là những sáng kiến có tính khả thi, thực tiễn, có khả năng triển khai tại VietinBank, các vấn đề nêu ra phải trên tinh thần đóng góp, xây dựng. Các sáng kiến đó có thể là hoàn toàn mới hoặc đã/đang áp dụng tại ngân hàng khác, hoặc đã thực hiện tại VietinBank nhưng ở diện hẹp tại một số đơn vị chưa đồng bộ/chưa triển khai toàn hệ thống. Sáng kiến được xếp loại thành các hạng A, B, C, D và tính ưu tiên giảm dần. Riêng sáng kiến xếp loại D sẽ loại khỏi chương trình.
  • Tác phẩm truyền thông: Có hình thức thể hiện phong phú, đẹp mắt, hấp dẫn thể hiện được kiến thức hoặc góc nhìn đa chiều trong công tác phát triển/bán hàng SME; ưu tiên các tác phẩm có khả năng sử dụng rộng rãi, nhiều lần...

Chương trình được triển khai rộng rãi từ tháng 3/2018 đến hết tháng 10/2018 qua 3 vòng thi: Vòng 1 với chủ đề “Ươm mầm” thời gian sẽ diễn ra từ ngày 1/3 - 31/7/2018; Vòng 2 với chủ đề “Phát triển” diễn ra từ ngày 1/8 - 30/9/2018 và vòng 3 với chủ đề “Cất cánh” sẽ diễn ra vào 1 ngày trong tháng 10/2018.

Cơ cấu giải thưởng sẽ gồm 7 giải: 1 giải Đặc biệt là 40 triệu đồng; 1 giải Nhất là 30 triệu đồng; 2 giải Nhì mỗi giải 20 triệu đồng; 3 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và 1 giải phụ dành cho đơn vị có tinh thần Kaizen nhất có tổng số tiền là 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong vòng 1 hội đồng nghiệm thu sẽ lựa chọn mỗi tháng 4 sáng kiến xuất sắc để trao giải và trị giá giải thưởng cho mỗi sáng kiến là 3 triệu đồng và những sáng kiến này sẽ được tiếp tục phát triển tại vòng 2.

Chương trình “SME KAIZEN 2018 - Khơi nguồn sáng tạo SME 2018” không chỉ là sân chơi dành cho cán bộ, nhân viên trong trong phân khúc SME mà dành cho tất cả cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống VietinBank. Chương trình với mục đích tìm kiếm những sáng kiến kinh doanh và tác phẩm truyền thông liên quan đến phân khúc SME như sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt, phương thức chăm sóc, thu hút khách hàng, quản lý khách hàng và dòng tiền, các ấn phẩm sales kit, poster, tác phẩm truyền thông. Thông qua đó nhằm tạo hình ảnh cho thương hiệu VietinBank SME có khả năng ứng dụng rộng rãi, hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh, góp phần lan tỏa hình ảnh và hình thành văn hóa kinh doanh của VietinBank SME. 

Đây cũng là Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập VietinBank của Khối Khách hàng Doanh nghiệp VietinBank.

Hà Anh